THÔNG BÁO KHẨN

15:19 15/08/2022

Thông báo khẩn

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc học sinh tham gia vào nhóm zalo lớp

của trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2022-2023

Để thuận lợi cho việc nắm tình hình tiêm vắc xin của học sinh mỗi lớp và quản lý các em khi  đi tiêm. Trường THPT Nguyễn Trãi  đề nghị các em học sinh  năm học 2022-2023 của trường  tham gia vào nhóm Zalo lớp mình (theo danh sách đường link đính kèm).

Do thời gian tiêm vắc xin rất gấp (17/8/2022), nhà trường mong các em nhanh chóng đăng nhập vào link.

Hạn chót là 14g ngày 16/8/2022.

Trân trọng!

                                                                                                   BAN GIÁM HIỆU

 

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK CÁC NHÓM ZALO LỚP CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2022-2023

KHỐI 12

KHỐI 11:

 

KHỐI 10

 

12A1: https://zalo.me/g/bzmtcw195

12A2: https://zalo.me/g/xljwaq003

12A3: https://zalo.me/g/wolozu238

12A4: https://zalo.me/g/essgbi102

12A5: https://zalo.me/g/gglpxk564

12A6: https://zalo.me/g/kbstdk867

12A7: https://zalo.me/g/xaojdt528

12A8: https://zalo.me/g/krllru474

12A9: https://zalo.me/g/agqois677

12A10: https://zalo.me/g/ijgvyj151

12A11: https://zalo.me/g/nwyehy218

12A12: https://zalo.me/g/uwnoys821

12A13: https://zalo.me/g/ggqttr701

12A14: https://zalo.me/g/ugamcl841

12A15: https://zalo.me/g/hmslls264

 

11A1: https://zalo.me/g/kjfhue016

11A2: https://zalo.me/g/sdydcc327

11A3: https://zalo.me/g/uefstl076

11A4: https://zalo.me/g/ltkblk677

11A5: https://zalo.me/g/rvmbnl235

11A6: https://zalo.me/g/bjdoih329

11A7: https://zalo.me/g/xusaoc081

11A8: https://zalo.me/g/tlfwnt904

11A9: https://zalo.me/g/ifufgb928

11A10: https://zalo.me/g/vksodn028

11A11: https://zalo.me/g/crnurb259

11A12: https://zalo.me/g/jwiypv545

 

10A1: https://zalo.me/g/woaegs165

10A2: https://zalo.me/g/ouaqhu155

10A3: https://zalo.me/g/xbgjds984

10A4: https://zalo.me/g/quferu689

10A5: https://zalo.me/g/auiarm808

10A6: https://zalo.me/g/oenjcx160

10A7 (10B): https://zalo.me/g/bfxhfd248

10A8 (10C1): https://zalo.me/g/hmoabs055

10A9 (10C2): https://zalo.me/g/zopzcn351

10A10 (10C3): https://zalo.me/g/wvyxcd965

10A11 (10C4): https://zalo.me/g/smerzs699

10A12 (10C5): https://zalo.me/g/xfhixf247

10A13 (10C6): https://zalo.me/g/bhjxbh475

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zV82rmzkr2DmepSsr13tGZqE0X5XqDeS/edit?usp=sharing&ouid=116836361134113947764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ZdLuTxkBIW-yw49bPQA1XlYscfIqPBb/edit?usp=sharing&ouid=116836361134113947764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u-l4YWrsm5EFkrxzLQay3DGeMj3RfWfb/edit?usp=sharing&ouid=116836361134113947764&rtpof=true&sd=true

 

 


Tin khác