Kế hoạch lao động vệ sinh cuối năm

16:03 16/01/2021
Học sinh khối chiều cùng với giáo viên làm vệ sinh vào chiều thứ 6 (10/7/2020), sau khi tổng kết tại lớp.

Học sinh khối sáng, cùng với giáo viên làm vệ sinh vào sáng thứ 7 (11/7/2020), sau khi tổng kết tại lớp.
Phân công cụ thể cho từng lớp và giáo viên phụ trách hỗ trợ thực hiện theo kế hoạch.


Tin khác