DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023

13:40 18/07/2022
                                       
                             
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT      
NĂM HỌC 2022-2023      
                                       
ĐƠN VỊ: 07 - THPT Nguyễn Trãi      
TT Số báo danh Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)
Năm lớp 9 NV1 NV2 Điểm Ưu tiên, KK Ghi chú
Ưu tiên gì?
Điểm Tổng cộng Trúng tuyển  
Học tại trường Huyện/ Thị Văn Anh Toán  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) (13) (16) (17) (19) (20) (21) (22) (23) (24)  
1 070002 NGUYỄN ĐÀM HOÀI AN Nữ 13/03/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.75 4.40 7.25 19.40 07 Nguyễn Trãi  
2 070003 NGUYỄN HÀ AN Nữ 08/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08     6.00 7.00 5.50 18.50 07 Nguyễn Trãi  
3 060038 NGUYỄN PHẠM THIÊN ÂN Nữ 01/07/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     5.25 7.80 5.75 18.80 07 Nguyễn Trãi  
4 060039 NGUYỄN THỤY HỒNG ÂN Nữ 05/10/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 06 07     7.00 4.40 7.75 19.15 07 Nguyễn Trãi  
5 070009 DƯƠNG GIA ÂN Nam 16/11/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.25 5.90 6.25 18.40 07 Nguyễn Trãi  
6 070010 DƯƠNG THIÊN ÂN Nam 01/09/2007 Kiên Giang THCS Phú Long Thuận An 07 08     6.75 6.10 5.75 18.60 07 Nguyễn Trãi  
7 060019 PHÙNG THỊ BẢO ANH Nữ 14/05/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 06 07     7.00 6.70 6.75 20.45 07 Nguyễn Trãi  
8 060020 NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG ANH Nữ 15/08/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 06 07     6.50 6.20 7.75 20.45 07 Nguyễn Trãi  
9 060021 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 20/09/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 06 07     8.00 5.40 6.25 19.65 07 Nguyễn Trãi  
10 060025 NGUYỄN MAI ANH Nữ 16/07/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 06 07     7.25 7.90 5.50 20.65 07 Nguyễn Trãi  
11 070012 AN TRANG VÀNG ANH Nữ 15/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.50 6.60 7.75 20.85 07 Nguyễn Trãi  
12 070013 CHẾ THỊ LAN ANH Nữ 01/01/2007 Nghệ An THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.25 8.00 4.50 19.75 07 Nguyễn Trãi  
13 070016 ĐỖ NGUYỄN LAN ANH Nữ 07/02/2007 Nam Định THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.50 5.30 7.75 20.55 07 Nguyễn Trãi  
14 070018 DƯƠNG THỊ LAN ANH Nữ 09/03/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.75 4.20 6.50 18.45 07 Nguyễn Trãi  
15 070020 HUỲNH NHẬT ANH Nam 30/01/2007 Bình Định THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08 1.00 Mẹ DT Hán 7.25 7.10 8.25 23.60 07 Nguyễn Trãi  
16 070021 LÂM TUẤN ANH Nam 12/01/2007 Hải Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.00 7.10 5.25 19.35 07 Nguyễn Trãi  
17 070026 MAI HOÀNG THẾ ANH Nam 04/05/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     8.50 8.30 8.25 25.05 07 Nguyễn Trãi  
18 070030 NGUYỄN HOÀI ANH Nam 11/05/2007 Thái Bình THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.50 6.70 7.75 21.95 07 Nguyễn Trãi  
19 070032 NGUYỄN LÊ TUẤN ANH Nam 14/02/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.50 4.70 7.25 19.45 07 Nguyễn Trãi  
20 070036 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 22/08/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     8.25 4.70 5.25 18.20 07 Nguyễn Trãi  
21 070038 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 19/06/2007 Đồng Nai THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.75 4.70 6.50 18.95 07 Nguyễn Trãi  
22 070040 NGUYỄN THẾ HẢI ANH Nam 05/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.50 5.90 5.00 18.40 07 Nguyễn Trãi  
23 070043 NGUYỄN THỊ MINH ANH Nữ 05/02/2007 Lâm Đồng THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.25 3.30 7.75 18.30 07 Nguyễn Trãi  
24 070044 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 07/07/2007 Bình Phước THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 29 1.00 Mẹ DT Nùng 8.25 5.20 6.75 21.20 07 Nguyễn Trãi  
25 070045 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ 25/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     8.00 6.80 6.75 21.55 07 Nguyễn Trãi  
26 070046 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 16/11/2007 Thừa Thiên Huế THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 6.10 8.00 21.85 07 Nguyễn Trãi  
27 070047 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 20/10/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 10     6.75 5.60 6.25 18.60 07 Nguyễn Trãi  
28 070048 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 22/02/2007 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 30     7.00 6.20 7.25 20.45 07 Nguyễn Trãi  
29 070049 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 20/11/2007 Bắc Ninh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.25 4.60 7.00 18.85 07 Nguyễn Trãi  
30 070050 NGUYỄN VÕ LAN ANH Nữ 17/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 8.10 9.25 25.10 07 Nguyễn Trãi  
31 070051 PHẠM HẢI ANH Nam 11/02/2007 Hà Nội THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 7.80 9.25 24.80 07 Nguyễn Trãi  
32 070052 PHẠM HOÀNG ANH Nam 06/01/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08 1.00 DT Mường 5.25 5.50 7.25 19.00 07 Nguyễn Trãi  
33 070058 TRẦN HUỲNH QUỐC ANH Nam 20/02/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     8.25 3.80 6.75 18.80 07 Nguyễn Trãi  
34 070059 TRẦN LÊ HOÀNG TRÂM ANH Nữ 04/07/2007 Đồng Tháp THCS Tân Thới Thuận An 07 30     7.75 6.90 5.50 20.15 07 Nguyễn Trãi  
35 070060 TRẦN NGỌC ANH Nữ 30/07/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.25 5.70 5.50 18.45 07 Nguyễn Trãi  
36 070062 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Nữ 13/10/2007 Bình Dương THCS Thuận Giao Thuận An 07 30     7.75 4.00 7.75 19.50 07 Nguyễn Trãi  
37 070064 TRẦN TÚ ANH Nữ 26/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30 1.00 CCTA bậc 2 7.50 9.70 7.75 25.95 07 Nguyễn Trãi  
38 070066 VÕ THỊ QUỲNH ANH Nữ 25/10/2007 Nghệ An THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     7.00 4.80 8.00 19.80 07 Nguyễn Trãi  
39 070067 VŨ DUY ANH Nam 01/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.00 7.00 6.25 19.25 07 Nguyễn Trãi  
40 070071 HỒ PHẠM NGỌC ÁNH Nữ 08/11/2007 Hà Nội THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     8.00 4.70 5.75 18.45 07 Nguyễn Trãi  
41 070072 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 27/07/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.75 4.70 6.50 18.95 07 Nguyễn Trãi  
42 070074 CHÂU HUỆ BÂN Nữ 17/05/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.25 8.40 6.75 22.40 07 Nguyễn Trãi  
43 070078 LÊ GIA BẢO Nam 23/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     8.00 7.50 8.00 23.50 07 Nguyễn Trãi  
44 070079 LÊ HUỲNH QUỐC BẢO Nam 05/09/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     5.50 6.20 6.50 18.20 07 Nguyễn Trãi  
45 070081 LÊ NGUYỄN GIA BẢO Nam 17/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     8.25 5.60 6.25 20.10 07 Nguyễn Trãi  
46 070083 NGÔ GIA BẢO Nam 10/12/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     6.25 5.90 6.75 18.90 07 Nguyễn Trãi  
47 070084 NGUYỄN DUY BẢO Nam 07/07/2007 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.25 4.50 7.50 19.25 07 Nguyễn Trãi  
48 070085 NGUYỄN GIA BẢO Nam 24/05/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.00 7.00 5.50 19.50 07 Nguyễn Trãi  
49 070087 NGUYỄN THIÊN BẢO Nam 28/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     8.25 5.20 8.25 21.70 07 Nguyễn Trãi  
50 070093 TRẦN PHÚC BẢO Nam 30/04/2007 Bình Thuận THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.75 6.50 7.00 21.25 07 Nguyễn Trãi  
51 070095 VƯƠNG ĐÌNH GIA BẢO Nam 30/09/2007 Đắk Lắk THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.25 8.30 6.50 22.05 07 Nguyễn Trãi  
52 060054 VÕ QUỐC BÌNH Nam 11/04/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     7.00 6.80 7.00 20.80 07 Nguyễn Trãi  
53 060056 NGUYỄN TRẦN THANH BÌNH Nam 03/05/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 06 07     8.50 5.30 6.00 19.80 07 Nguyễn Trãi  
54 070098 LÝ MAI BÌNH Nữ 31/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh Trường khác Ngoài tỉnh 07 08 1.00 DT Hoa 6.75 4.70 6.50 18.95 07 Nguyễn Trãi  
55 070100 NGUYỄN THANH BÌNH Nam 24/05/2007 Thái Bình THCS Thuận Giao Thuận An 07 30     8.00 5.00 7.75 20.75 07 Nguyễn Trãi  
56 070101 PHAN NGUYỄN QUỐC BÌNH Nam 15/03/2007 Quảng Ngãi THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     5.25 7.30 7.75 20.30 07 Nguyễn Trãi  
57 070105 VÕ THÁI THANH BÌNH Nữ 24/07/2007 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     6.00 6.10 9.00 21.10 07 Nguyễn Trãi  
58 070106 HÀ GIAI BỘI Nữ 08/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08 1.00 DT Hoa 8.25 5.40 5.75 20.40 07 Nguyễn Trãi  
59 060066 CHUNG MINH CHÂU Nữ 09/05/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     6.25 6.80 7.25 20.30 07 Nguyễn Trãi  
60 070107 HOÀNG NGUYỄN THANH CHÂU Nữ 01/06/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.25 4.50 8.25 20.00 07 Nguyễn Trãi  
61 070108 HUỲNH NGỌC THIÊN CHÂU Nữ 28/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     7.00 5.40 6.25 18.65 07 Nguyễn Trãi  
62 070114 PHAN HỒNG CHÂU Nữ 15/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.75 9.50 7.50 25.75 07 Nguyễn Trãi  
63 070116 TRẦN VŨ MINH CHÂU Nữ 09/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 6.80 5.25 19.80 07 Nguyễn Trãi  
64 070117 TRƯƠNG NGỌC HỒNG CHÂU Nữ 01/01/2007 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     8.25 9.50 8.75 26.50 07 Nguyễn Trãi  
65 060068 HOÀNG QUỲNH CHI Nữ 30/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 06 07     7.25 4.90 8.00 20.15 07 Nguyễn Trãi  
66 070119 VŨ LINH CHI Nữ 14/02/2007 Sóc Trăng THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.50 5.20 6.50 19.20 07 Nguyễn Trãi  
67 070120 HOÀNG HỮU ĐỨC CHÍ Nam 04/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     8.25 8.90 6.00 23.15 07 Nguyễn Trãi  
68 060070 VÕ MINH CHƯƠNG Nam 26/11/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An 06 07 1.00 CCTA bậc 2 7.25 6.50 5.75 20.50 07 Nguyễn Trãi  
69 070122 BÙI CHÍ CÔNG Nam 04/11/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.50 5.00 6.75 18.25 07 Nguyễn Trãi  
70 070123 PHẠM THÀNH CÔNG Nam 26/02/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.50 6.40 5.75 18.65 07 Nguyễn Trãi  
71 070125 NGUYỄN MINH CƯỜNG Nam 14/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.50 8.10 7.00 22.60 07 Nguyễn Trãi  
72 070126 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Nam 29/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     8.25 9.00 9.25 26.50 07 Nguyễn Trãi  
73 070127 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Nam 21/05/2007 Hà Tây THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     8.25 3.70 7.00 18.95 07 Nguyễn Trãi  
74 070129 PHẠM QUANG CƯỜNG Nam 22/08/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.75 6.30 7.25 21.30 07 Nguyễn Trãi  
75 070130 VŨ ĐẠI CƯỜNG Nam 11/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Tân Thới Thuận An 07 08     6.50 6.60 6.00 19.10 07 Nguyễn Trãi  
76 070132 NGUYỄN NHỨT ĐẠI Nam 28/01/2007 Kiên Giang THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.50 4.90 7.75 20.15 07 Nguyễn Trãi  
77 070134 NGUYỄN ĐỨC MINH ĐĂNG Nam 01/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.25 5.50 7.25 19.00 07 Nguyễn Trãi  
78 070136 BÙI THANH DANH Nam 22/06/2007 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08     7.25 4.50 7.50 19.25 07 Nguyễn Trãi  
79 070139 NGUYỄN HỒNG ĐÀO Nữ 06/08/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     7.25 5.90 6.50 19.65 07 Nguyễn Trãi  
80 060100 TRẦN HỮU ĐẠT Nam 05/08/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Tân Thới Thuận An 06 07     5.00 7.60 7.75 20.35 07 Nguyễn Trãi  
81 070142 ĐỖ TIẾN ĐẠT Nam 03/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.00 6.30 6.25 20.55 07 Nguyễn Trãi  
82 070149 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 10/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.75 8.10 7.00 21.85 07 Nguyễn Trãi  
83 070154 NGUYỄN TRƯƠNG PHÚC ĐẠT Nam 01/06/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     6.50 9.10 7.75 23.35 07 Nguyễn Trãi  
84 070155 ÔNG VƯƠNG HOÀNG ĐẠT Nam 31/05/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.00 6.90 7.25 20.15 07 Nguyễn Trãi  
85 070156 VÕ THÀNH ĐẠT Nam 21/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.50 6.30 7.50 21.30 07 Nguyễn Trãi  
86 070157 VƯƠNG QUỐC ĐẠT Nam 16/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08 1.00 DT Hoa 6.50 5.30 6.00 18.80 07 Nguyễn Trãi  
87 070158 NGUYỄN LÊ KIỀU DIỄM Nữ 20/11/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08 1.00 Cha DT Mường 7.75 4.60 5.75 19.10 07 Nguyễn Trãi  
88 070160 TỐNG PHƯỚC ĐIỀN Nam 17/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.50 5.70 7.75 20.95 07 Nguyễn Trãi  
89 070165 NGUYỄN HẢI ĐÔNG Nam 01/04/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.75 9.40 8.50 25.65 07 Nguyễn Trãi  
90 070167 ĐINH HUY ĐỨC Nam 01/11/2007 Hải Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     6.75 6.80 7.25 20.80 07 Nguyễn Trãi  
91 070169 NGHIÊM TRƯỜNG ĐỨC Nam 09/10/2007 Liên Bang Nga THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.00 4.20 7.00 18.20 07 Nguyễn Trãi  
92 070173 TRẦN DANH ĐỨC Nam 10/03/2007 Nghệ An THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.50 5.90 8.75 23.15 07 Nguyễn Trãi  
93 070174 LÊ THỊ MỸ DUNG Nữ 28/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     6.75 7.10 5.25 19.10 07 Nguyễn Trãi  
94 060081 TRẦN HOÀNG DŨNG Nam 08/09/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 06 07     5.75 7.60 6.25 19.60 07 Nguyễn Trãi  
95 090142 NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 15/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh Trường khác Ngoài tỉnh 09 07 2.00 CCTA bậc 3 5.50 7.80 5.25 20.55 07 Nguyễn Trãi  
96 070182 CAO NGỌC THÙY DƯƠNG Nữ 31/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.00 6.80 8.50 22.30 07 Nguyễn Trãi  
97 070196 VĂN TƯỜNG DUY Nữ 09/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 30     7.00 4.20 8.50 19.70 07 Nguyễn Trãi  
98 070198 CAO NGỌC KỲ DUYÊN Nữ 12/09/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.00 6.30 6.50 19.80 07 Nguyễn Trãi  
99 070199 ĐẬU MỸ DUYÊN Nữ 10/12/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.75 7.20 6.25 21.20 07 Nguyễn Trãi  
100 070203 TRẦN NGUYỄN MỸ DUYÊN Nữ 03/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.50 7.20 5.50 20.20 07 Nguyễn Trãi  
101 070204 VÕ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 22/05/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 30     8.50 5.10 5.50 19.10 07 Nguyễn Trãi  
102 060123 TRẦN HỒNG GIANG Nữ 02/03/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 06 07     6.75 8.30 4.75 19.80 07 Nguyễn Trãi  
103 070210 DƯƠNG HẢI Nữ 31/01/2007 Nghệ An THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     6.75 7.50 7.25 21.50 07 Nguyễn Trãi  
104 070211 HOÀNG HỒNG Nữ 04/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     8.00 4.90 6.00 18.90 07 Nguyễn Trãi  
105 070212 HUỲNH NGỌC NGÂN Nữ 15/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.00 9.80 7.75 24.55 07 Nguyễn Trãi  
106 070213 NGUYỄN LÊ NGỌC Nữ 22/01/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30     7.25 4.90 7.25 19.40 07 Nguyễn Trãi  
107 070214 NGUYỄN THỊ SƠN Nữ 24/09/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     6.75 6.30 5.25 18.30 07 Nguyễn Trãi  
108 070215 NGUYỄN THỊ THU Nữ 09/01/2007 Quảng Ngãi THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.25 4.70 6.75 18.70 07 Nguyễn Trãi  
109 070216 HÀ VĂN HẢI Nam 31/01/2007 Nam Định THCS Phú Long Thuận An 07 08     6.75 5.30 7.75 19.80 07 Nguyễn Trãi  
110 070217 LÊ HOÀNG HẢI Nam 03/12/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.00 6.90 7.75 22.65 07 Nguyễn Trãi  
111 070219 PHẠM HOÀNG HẢI Nam 23/06/2007 Hải Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.50 5.40 6.50 18.40 07 Nguyễn Trãi  
112 070220 TRẦN THANH HẢI Nam 23/11/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08 2.00 CCTA bậc 3 5.50 7.70 4.75 19.95 07 Nguyễn Trãi  
113 070229 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÂN Nữ 15/01/2007 Đồng Nai THCS Phú Long Thuận An 07 08     9.25 7.50 3.75 20.50 07 Nguyễn Trãi  
114 070232 PHAN NGỌC HÂN Nữ 20/04/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     6.25 7.20 8.00 21.45 07 Nguyễn Trãi  
115 070233 TRẦN GIA HÂN Nữ 29/06/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08 2.00 CCTA bậc 3 5.75 8.30 6.00 22.05 07 Nguyễn Trãi  
116 070236 TRANG NGỌC HÂN Nữ 11/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 30     7.75 6.40 8.25 22.40 07 Nguyễn Trãi  
117 070237 TRỊNH GIA HÂN Nữ 30/04/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     7.50 7.20 5.00 19.70 07 Nguyễn Trãi  
118 070238 HUỲNH THỊ THU HẰNG Nữ 10/07/2007 An Giang THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     7.00 5.90 6.50 19.40 07 Nguyễn Trãi  
119 070239 LÊ KIM HẰNG Nữ 18/09/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     7.00 6.10 8.25 21.35 07 Nguyễn Trãi  
120 070243 NGUYỄN HỒNG HẠNH Nữ 06/12/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.25 6.20 6.75 19.20 07 Nguyễn Trãi  
121 070246 VŨ THỊ HỒNG HẠNH Nữ 10/10/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     7.00 5.40 6.75 19.15 07 Nguyễn Trãi  
122 070247 VŨ THỊ MỸ HẠNH Nữ 25/05/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.25 7.00 7.25 21.50 07 Nguyễn Trãi  
123 060138 NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 20/04/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     6.50 7.00 5.00 18.50 07 Nguyễn Trãi  
124 070249 THIỀU ĐẶNG ANH HÀO Nam 01/08/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.00 6.40 8.75 22.15 07 Nguyễn Trãi  
125 070250 LÊ HỒNG PHÚC HẢO Nữ 02/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.75 8.80 7.75 24.30 07 Nguyễn Trãi  
126 070253 BÙI DIỆU HIỀN Nữ 09/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     6.25 9.30 7.00 22.55 07 Nguyễn Trãi  
127 070255 LÊ THỊ THANH HIỀN Nữ 25/10/2007 Kiên Giang THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     8.00 6.20 5.25 19.45 07 Nguyễn Trãi  
128 070256 PHẠM THU HIỀN Nữ 15/03/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.25 8.10 8.75 24.10 07 Nguyễn Trãi  
129 070260 TRẦN THỊ THỤC HIỀN Nữ 30/03/2007 Bình Phước THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.25 9.70 8.25 25.20 07 Nguyễn Trãi  
130 070263 HÀ TRUNG HIẾU Nam 16/10/2007 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08 1.00 Mẹ DT Hoa 6.50 6.10 7.25 20.85 07 Nguyễn Trãi  
131 070264 LÊ TRUNG HIẾU Nam 28/03/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.50 4.30 7.25 19.05 07 Nguyễn Trãi  
132 070267 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 02/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08 2.00 CCTA bậc 3 6.75 9.30 5.50 23.55 07 Nguyễn Trãi  
133 070270 TRẦN HỮU HIẾU Nam 08/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     6.25 4.90 8.00 19.15 07 Nguyễn Trãi  
134 070272 VÕ NGUYỄN MINH HIẾU Nam 30/11/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08 1.00 CCTA bậc 2 7.50 8.50 7.25 24.25 07 Nguyễn Trãi  
135 070273 NGUYỄN HẢI HỒ Nam 06/08/2006 Hậu Giang THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     8.25 6.50 9.00 23.75 07 Nguyễn Trãi  
136 070274 BÙI THỊ MAI HOA Nữ 10/06/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30 1.00 DT Mường 8.00 3.90 7.25 20.15 07 Nguyễn Trãi  
137 070275 ĐỖ PHƯƠNG HOA Nữ 05/03/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.50 5.80 4.75 19.05 07 Nguyễn Trãi  
138 070280 ĐOÀN HUY HOÀNG Nam 03/09/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.50 5.90 7.25 21.65 07 Nguyễn Trãi  
139 070281 LƯƠNG XUÂN HOÀNG Nam 20/06/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     8.00 3.50 6.75 18.25 07 Nguyễn Trãi  
140 070284 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 04/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     7.75 9.10 7.50 24.35 07 Nguyễn Trãi  
141 070287 TỐNG HUY HOÀNG Nam 17/06/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     8.00 4.90 8.75 21.65 07 Nguyễn Trãi  
142 070289 TRẦN VIỆT HOÀNG Nam 25/06/2007 Nam Định THCS Thuận Giao Thuận An 07 30     7.75 4.10 6.50 18.35 07 Nguyễn Trãi  
143 070290 TRỊNH LÂM HOÀNG Nam 03/08/2007 Lâm Đồng THCS Phú Long Thuận An 07 08 1.00 CCTA bậc 2 7.25 7.80 6.50 22.55 07 Nguyễn Trãi  
144 070292 LIÊU THANH HÙNG Nam 14/11/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08 1.00 Cha DT Hoa 6.00 6.00 5.25 18.25 07 Nguyễn Trãi  
145 070293 NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 09/07/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.00 6.40 7.50 20.90 07 Nguyễn Trãi  
146 070298 HỒ PHẠM PHÚC HƯNG Nam 13/09/2007 Vĩnh Long THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     5.75 7.90 8.25 21.90 07 Nguyễn Trãi  
147 070300 NGUYỄN PHÚC HƯNG Nam 05/01/2007 Hải Phòng THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     6.00 5.80 7.75 19.55 07 Nguyễn Trãi  
148 070302 PHAN KHÁNH HƯNG Nam 16/12/2007 Quảng Ngãi THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08 1.00 Mẹ DT Tày 6.50 5.60 6.50 19.60 07 Nguyễn Trãi  
149 070304 LỮ QUỲNH HƯƠNG Nữ 10/03/2007 Cà Mau THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     6.25 4.60 7.75 18.60 07 Nguyễn Trãi  
150 070305 LƯU NGUYỄN THANH HƯƠNG Nữ 26/06/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.50 5.20 7.50 20.20 07 Nguyễn Trãi  
151 070308 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 22/05/2007 Quảng Trị THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     6.25 8.90 6.25 21.40 07 Nguyễn Trãi  
152 070310 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 17/11/2007 Lâm Đồng THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 6.70 7.50 21.95 07 Nguyễn Trãi  
153 070311 VÕ LÝ QUỲNH HƯƠNG Nữ 24/07/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.75 6.00 7.50 21.25 07 Nguyễn Trãi  
154 060188 NGUYỄN DUY HOÀNG HUY Nam 03/06/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 06 07     6.25 5.50 7.50 19.25 07 Nguyễn Trãi  
155 070313 ĐỖ ĐỨC HUY Nam 17/01/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.25 6.80 7.50 21.55 07 Nguyễn Trãi  
156 070314 LÊ GIA HUY Nam 31/01/2007 Ninh Thuận THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08 2.00 CCTA bậc 3 8.00 9.50 9.00 28.50 07 Nguyễn Trãi  
157 070315 LÊ MINH HUY Nam 05/05/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.25 6.40 5.75 19.40 07 Nguyễn Trãi  
158 070316 LÊ QUANG HUY Nam 15/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     7.75 6.90 7.25 21.90 07 Nguyễn Trãi  
159 070317 LÊ QUANG HUY Nam 06/11/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30 2.00 CCTA bậc 3 7.50 9.60 7.00 26.10 07 Nguyễn Trãi  
160 070318 LÊ SỸ HUY Nam 01/06/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.75 4.40 7.50 18.65 07 Nguyễn Trãi  
161 070319 NGÔ GIA HUY Nam 27/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Thuận Giao Thuận An 07 30     8.75 8.70 7.75 25.20 07 Nguyễn Trãi  
162 070321 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG HUY Nam 12/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.50 7.30 5.75 20.55 07 Nguyễn Trãi  
163 070324 NGUYỄN TẤN HUY Nam 09/07/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     6.00 6.20 7.00 19.20 07 Nguyễn Trãi  
164 070325 PHẠM GIA HUY Nam 10/10/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     6.50 7.10 7.25 20.85 07 Nguyễn Trãi  
165 070326 PHẠM TRÌNH GIA HUY Nam 10/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     7.25 5.50 9.00 21.75 07 Nguyễn Trãi  
166 070328 TRƯƠNG ĐAN HUY Nam 07/11/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.25 8.70 5.50 21.45 07 Nguyễn Trãi  
167 070329 TRƯƠNG GIA HUY Nam 09/10/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08 1.00 Mẹ DT Khơme 7.25 6.30 6.00 20.55 07 Nguyễn Trãi  
168 070331 VÕ TRƯỜNG HUY Nam 02/11/2007 Lâm Đồng THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     6.25 5.20 8.00 19.45 07 Nguyễn Trãi  
169 070333 HUỲNH MỸ HUYỀN Nữ 19/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 7.20 9.00 23.95 07 Nguyễn Trãi  
170 070336 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 14/04/2007 Quảng Bình THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.25 6.30 7.75 21.30 07 Nguyễn Trãi  
171 070341 NGUYỄN LÊ THANH HUYỀN Nữ 18/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Chuẩn Thuận An 07 08     7.25 7.40 7.75 22.40 07 Nguyễn Trãi  
172 070343 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 01/01/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     9.00 6.50 7.25 22.75 07 Nguyễn Trãi  
173 070344 NGUYỄN CHÍNH KẾT Nam 17/01/2007 Thái Bình TH-THCS-THPT Đức Trí Thuận An 07 08     7.50 6.10 7.25 20.85 07 Nguyễn Trãi  
174 070349 HỒ MINH KHANG Nam 27/11/2007 Bình Định THCS Phú Long Thuận An 07 30     6.25 7.50 7.25 21.00 07 Nguyễn Trãi  
175 070351 LÊ HOÀNG KHANG Nam 28/06/2007 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.25 6.20 7.75 21.20 07 Nguyễn Trãi  
176 070352 LÊ NGUYÊN KHANG Nam 02/06/2007 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08     7.25 9.20 6.50 22.95 07 Nguyễn Trãi  
177 070357 NGUYỄN DUY KHANG Nam 11/04/2007 Cà Mau THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.00 4.00 7.75 18.75 07 Nguyễn Trãi  
178 070358 NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 28/12/2007 Bình Dương Trường khác Ngoài tỉnh 07 08     6.75 4.00 7.50 18.25 07 Nguyễn Trãi  
179 070362 TRẦN PHƯỚC KHANG Nam 20/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Tân Thới Thuận An 07 08 1.00 Mẹ DT Hoa 7.75 6.90 7.75 23.40 07 Nguyễn Trãi  
180 070365 HUỲNH TUẤN KHANH Nam 21/10/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     5.75 4.70 8.00 18.45 07 Nguyễn Trãi  
181 070368 NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 21/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.00 7.10 8.50 22.60 07 Nguyễn Trãi  
182 070369 PHẠM BÙI MINH KHÁNH Nữ 14/01/2007 Đắk Lắk THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.25 8.40 8.75 24.40 07 Nguyễn Trãi  
183 070370 TRẦN HOÀNG KHÁNH Nam 08/04/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     6.25 5.50 6.75 18.50 07 Nguyễn Trãi  
184 070372 VÕ ĐĂNG KHÁNH Nam 02/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.00 6.50 6.50 20.00 07 Nguyễn Trãi  
185 070373 NGUYỄN ĐỨC KHIÊM Nam 04/10/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08 2.00 CCTA bậc 3 6.25 7.30 5.00 20.55 07 Nguyễn Trãi  
186 070374 CHÂU ĐĂNG KHOA Nam 06/03/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     7.25 5.70 5.75 18.70 07 Nguyễn Trãi  
187 070378 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA Nam 30/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     8.00 7.90 7.25 23.15 07 Nguyễn Trãi  
188 070381 PHÙNG ĐĂNG KHOA Nam 12/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.50 5.60 5.50 18.60 07 Nguyễn Trãi  
189 060233 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHÔI Nam 18/01/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     7.00 6.40 5.50 18.90 07 Nguyễn Trãi  
190 070384 NGUYỄN ĐÌNH DUY KHƯƠNG Nam 10/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08     7.50 6.60 7.00 21.10 07 Nguyễn Trãi  
191 070385 TRẦN NGUYỄN AN KHƯƠNG Nam 26/01/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     5.00 7.90 6.75 19.65 07 Nguyễn Trãi  
192 070386 DƯƠNG TRUNG KIÊN Nam 16/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     5.75 4.70 7.75 18.20 07 Nguyễn Trãi  
193 070387 TRẦN ĐỊNH KIÊN Nam 25/10/2007 Phú Yên THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     6.75 6.30 8.75 21.80 07 Nguyễn Trãi  
194 070388 VÕ CHÍ KIÊN Nam 06/07/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     6.75 6.80 7.25 20.80 07 Nguyễn Trãi  
195 070394 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 22/03/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30     6.50 7.50 6.50 20.50 07 Nguyễn Trãi  
196 070395 NGUYỄN ĐẶNG TUẤN KIỆT Nam 17/10/2007 Lâm Đồng THCS Tân Thới Thuận An 07 08     6.50 5.40 8.75 20.65 07 Nguyễn Trãi  
197 070396 NGUYỄN HOÀNG ANH KIỆT Nam 23/04/2007 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     7.75 7.70 9.25 24.70 07 Nguyễn Trãi  
198 070399 TRẦN ANH KIỆT Nam 09/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08     6.50 5.70 7.25 19.45 07 Nguyễn Trãi  
199 070401 VŨ NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 03/04/2007 Thái Bình THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.50 4.90 8.75 20.15 07 Nguyễn Trãi  
200 070405 TRẦN ANH KỲ Nam 09/09/2007 An Giang THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     6.00 7.40 5.75 19.15 07 Nguyễn Trãi  
201 070406 NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 08/06/2007 Hà Tĩnh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.25 6.50 8.75 21.50 07 Nguyễn Trãi  
202 070408 LÝ TÚ LAN Nữ 12/08/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08 1.00 Cha DT Hoa 7.50 4.70 8.00 21.20 07 Nguyễn Trãi  
203 070410 BẠCH VŨ LÂN Nam 16/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.50 8.10 8.75 24.35 07 Nguyễn Trãi  
204 060260 LÊ THANH THÙY LINH Nữ 28/11/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     6.00 7.40 6.25 19.65 07 Nguyễn Trãi  
205 060261 LÊ NGỌC KHÁNH LINH Nữ 06/08/2007 TP.Hồ Chí Minh THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 06 07     6.50 6.10 7.75 20.35 07 Nguyễn Trãi  
206 070415 DƯƠNG THỊ NHẬT LINH Nữ 26/08/2007 Bình Định THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30     7.50 8.50 7.25 23.25 07 Nguyễn Trãi  
207 070416 HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 05/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     6.50 5.90 7.50 19.90 07 Nguyễn Trãi  
208 070417 HOÀNG TÚ LINH Nữ 12/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     6.75 6.60 8.50 21.85 07 Nguyễn Trãi  
209 070418 LÊ THÙY LINH Nữ 19/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08     8.00 6.70 8.00 22.70 07 Nguyễn Trãi  
210 070419 NGUYỄN HUYỀN LINH Nữ 23/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Thuận Giao Thuận An 07 08 1.00 CCTA bậc 2 7.50 7.30 5.00 20.80 07 Nguyễn Trãi  
211 070421 NGUYỄN NGỌC HOÀNG LINH Nam 27/08/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08 1.00 CCTA bậc 2 8.00 6.80 6.25 22.05 07 Nguyễn Trãi  
212 070422 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH Nữ 01/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.25 4.50 6.50 18.25 07 Nguyễn Trãi  
213 070427 PHẠM NHẤT KHÁNH LINH Nữ 13/04/2007 Thừa Thiên Huế THCS Phú Long Thuận An 07 08     8.00 6.50 6.25 20.75 07 Nguyễn Trãi  
214 070428 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 15/02/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     7.25 5.50 6.50 19.25 07 Nguyễn Trãi  
215 070430 TRẦN NGỌC PHƯƠNG LINH Nữ 03/07/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     7.50 4.50 7.75 19.75 07 Nguyễn Trãi  
216 070431 TRẦN NGUYỄN TRÚC LINH Nữ 05/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08     7.25 6.20 5.25 18.70 07 Nguyễn Trãi  
217 070432 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 20/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     7.00 5.20 7.25 19.45 07 Nguyễn Trãi  
218 070433 VŨ THÙY LINH Nữ 10/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     8.50 5.50 6.25 20.25 07 Nguyễn Trãi  
219 070434 VƯƠNG NGỌC LINH Nữ 15/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Tân Thới Thuận An 07 08 1.00 DT Hoa 8.25 6.80 7.00 23.05 07 Nguyễn Trãi  
220 070438 NGUYỄN BẢO LỘC Nam 15/03/2007 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.25 5.30 7.25 19.80 07 Nguyễn Trãi  
221 070439 NGUYỄN VĂN PHƯỚC LỘC Nam 23/04/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08     7.00 7.70 9.25 23.95 07 Nguyễn Trãi  
222 070440 TẠ THÀNH LỘC Nam 04/06/2007 Bình Dương THCS Thuận Giao Thuận An 07 30     8.00 4.80 6.50 19.30 07 Nguyễn Trãi  
223 070447 PHẠM VĂN LONG Nam 02/03/2007 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08     6.75 6.30 5.75 18.80 07 Nguyễn Trãi  
224 070450 PHẠM TẤN LUÂN Nam 21/08/2007 Đắk Lắk THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08     7.25 3.20 8.00 18.45 07 Nguyễn Trãi  
225 070455 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 15/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30 1.00 CCTA bậc 2 8.25 7.80 8.00 25.05 07 Nguyễn Trãi  
226 070457 VÕ THỊ CHÚC LY Nữ 03/02/2007 An Giang THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08     6.75 4.50 7.25 18.50 07 Nguyễn Trãi  
227 070459 NGUYỄN QUỲNH MAI Nữ 16/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08 1.00 CCTA bậc 2 6.50 8.30 8.25 24.05 07 Nguyễn Trãi  
228 060290 TRẦN NHẬT MINH Nam 30/10/2007 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07     6.75 5.40 7.50 19.65 07 Nguyễn Trãi  
229 070463 BÙI QUANG HOÀNG MINH Nam 22/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     6.00 5.70 6.75 18.45 07 Nguyễn Trãi  
230 070464 HÀ ANH MINH Nam 28/05/2007 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08     6.25 4.80 8.25 19.30 07 Nguyễn Trãi  
231 070465 LÊ NGỌC MINH Nam 25/02/2007 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08     7.75 4.50 8.00 20.25 07 Nguyễn Trãi  
232 070467 NGUYỄN ĐỨC MINH Nam 05/05/2007 Đắk Lắk THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30     5.75 5.70 7.25 18.70 07 Nguyễn Trãi  
233 070468 NGUYỄN HỮU