• BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VĂN BẢN THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2024 - 2025
  • Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh  lớp 6 THCS và lớp 10 THPT  năm học 2024-2025
  • TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN
  • BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VĂN BẢN THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2024 - 2025
  • Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh  lớp 6 THCS và lớp 10 THPT  năm học 2024-2025
  • TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN