HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO

15:51 19/01/2022

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

          Ngày 19/01/2022, tại UBND thành phố Thuận An đã diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cô Nguyễn Ngọc Chúc – Phó hiệu trưởng đã đại diện nhà trường tham gia hội nghị.

          Hưởng ứng phong trào trên, trong năm vừa qua tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của  nhà trường đã cùng nhau củng cố và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, giúp thúc đẩy phát triển . Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

          Đồng thời, nhà trường đã có sự quan tâm sâu sát trong việc giáo dục học sinh nói chung và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nói riêng. Vượt qua những khó khăn trong tình hình dịch bệnh, nhà trường luôn chú trọng đến việc kết nối giữa nhà trường và gia đình, quan tâm đến từng cá nhân học sinh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, cũng như những mong muốn, nguyện vọng của các em đề kịp thời hỗ trợ. Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, lồng ghép giáo dục kiến thức, kĩ năng vào các giờ dạy trực tuyến… giúp học sinh trở thành những công dân văn hóa, gương mẫu, ý thức.

Lãnh đạo thành phố phát biểu tại hội nghị

Thành tích của nhà trường

         Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ trong năm qua, nhà trường đã được Chủ tịch UBND thành phố Thuận An công nhận là tập thể “Đã có thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021”.                                                                                                             


Tin khác