DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

09:10 11/08/2023
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG                                
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024
ĐƠN VỊ: 07 - THPT Nguyễn Trãi
                                       
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)
Năm lớp 9 NV1 NV2 Chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 4  Điểm Ưu tiên  Ghi chú
Ưu tiên gì?
Số điện thoại Mã ĐD/CCCD Điểm
 Trường THCS Huyện/ Thị Văn Anh Toán Tổng cộng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 070001 ĐẶNG VƯƠNG BÌNH AN Nữ 28/10/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0815393853 74308006264 7.25 3.00 7.00 17.25
2 070005 PHẠM THỊ PHÚC AN Nữ 07/11/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0373962455 074308008771 7.25 8.30 6.75 22.30
3 010022 NGUYỄN BẢO ÂN Nam 02/11/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08   1.0 CCTA3 0366700082 040208003406 6.00 8.80 4.75 20.55
4 070008 NGUYỄN TRẦN THIÊN ÂN Nam 16/05/2008 Khánh Hòa THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0919336795 083208006587 7.75 5.60 4.75 18.10
5 060023 ĐOÀN NGỌC TRÂM ANH Nữ 04/09/2008 Đồng Nai THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 06 07       0812393141 075308004196 7.75 4.80 6.50 19.05
6 060041 HỒ CÁT ANH Nữ 26/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 06 07       0908823319 074308007048 7.50 6.00 5.50 19.00
7 070009 ĐÀM ĐỨC ANH Nam 30/06/2008 Vũng Tàu THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0989433088 077208006449 7.75 6.10 6.00 19.85
8 070010 ĐẶNG NGỌC BẢO ANH Nam 17/05/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0908766991 074208007013 6.00 7.80 3.00 16.80
9 070012 ĐINH NGUYỄN TUẤN ANH Nam 17/07/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0965454234 074208003210 6.75 9.10 5.75 21.60
10 070013 ĐINH THANH KIM ANH Nữ 06/06/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0964552864 075308004322 7.50 7.90 4.50 19.90
11 070014 ĐỖ PHẠM QUỲNH ANH Nữ 14/11/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0987887748 083308000565 5.75 5.00 5.75 16.50
12 070015 ĐỖ THỊ TUYẾT ANH Nữ 21/11/2007 Bình Dương THCS Thuận Giao Thuận An 07 30       0908934718 001307003652 7.50 3.20 5.50 16.20
13 070016 HỒ KIM ANH Nữ 18/02/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0927722353 087308000815 7.25 6.10 5.75 19.10
14 070017 HOÀNG TẤN NHẬT ANH Nam 13/10/2008 Bình Phước THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0355918642 070208010478 6.75 2.00 8.25 17.00
15 070018 HOÀNG THỊ MAI ANH Nữ 05/09/2008 Nam Định THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0988462882 036308002191 7.50 5.10 5.75 18.35
16 070020 LÊ ĐỨC ANH Nam 06/09/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0374912078 051208002249 6.50 4.40 5.00 15.90
17 070022 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 19/07/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0972347433 038308029047 6.50 4.70 5.25 16.45
18 070024 LÊ PHƯƠNG ANH Nữ 08/11/2008 Sóc Trăng THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0938180016 094308006044 7.00 5.20 7.75 19.95
19 070025 LÊ PHƯƠNG ANH Nữ 10/01/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08       0961076065 038308000218 7.25 5.10 4.00 16.35
20 070026 LÊ VĂN ANH Nam 24/12/2008 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0352486366 074208000662 5.50 5.90 5.50 16.90
21 070028 LƯ KỲ ANH Nam 29/11/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08   1 DT Hoa 0704434815 082208005307 7.25 8.10 6.25 22.60
22 070029 NGUYỄN ĐÀO NGỌC ANH Nữ 18/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08       0328714386 030308005586 7.00 4.30 5.25 16.55
23 070030 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC ANH Nam 18/05/2008 Quảng Bình THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0906568611 044208005159 7.50 4.00 5.25 16.75
24 070031 NGUYỄN HOÀNG KỲ ANH Nam 05/10/2008 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08       0912349878 074208000834 6.50 4.20 8.00 18.70
25 070034 NGUYỄN HỒNG ANH Nữ 06/07/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30   1 DT Hoa 0818852738 074308000280 7.00 4.20 6.25 18.45
26 070035 NGUYỄN LÊ QUỲNH ANH Nữ 30/09/2008 Nam Định THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0398335023 036308004984 6.50 4.90 5.25 16.65
27 070036 NGUYỄN LÊ TRÂM ANH Nữ 30/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 29       0966900886 052308004766 7.25 6.10 4.25 17.60
28 070037 NGUYỄN MINH ANH Nữ 11/05/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0902777803 051308013987 8.00 6.10 9.00 23.10
29 070039 NGUYỄN NGỌC HOÀI ANH Nữ 22/12/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08       0984542198 024308004855 7.00 6.90 5.00 18.90
30 070040 NGUYỄN NGỌC TÚ ANH Nữ 17/08/2008 Đồng Nai THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0985264494 037308000258 8.00 5.50 5.25 18.75
31 070041 NGUYỄN QUỐC DUY ANH Nam 29/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0918922344 074207000591 6.50 5.60 4.25 16.35
32 070043 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 18/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0943190700 074308008075 7.50 5.10 5.50 18.10
33 070044 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 10/08/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0907800979 035308007986 8.75 4.90 9.00 22.65
34 070049 PHẠM VIỆT ANH Nam 10/01/2008 Bình Dương THCS Thuận Giao Thuận An 07 08       0384072397 074208001412 8.00 3.10 7.25 18.35
35 070051 TRẦN ĐỨC ANH Nam 08/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Thắng B Dĩ An 07 08       0983617579 074208009975 7.50 5.70 7.75 20.95
36 070052 TRẦN HOÀNG ANH Nam 13/04/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0767118603 074208003453 7.25 3.20 6.25 16.70
37 070054 TRẦN QUẾ ANH Nữ 03/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0972095176 079308021008 8.25 4.90 6.75 19.90
38 070056 TRẦN THỊ LAN ANH Nữ 08/02/2008 Hà Tĩnh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0384380490 042308004739 7.25 6.20 5.75 19.20
39 070058 TRỊNH QUỲNH ANH Nữ 16/12/2008 An Giang THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0707545409 074308005346 7.25 3.50 5.75 16.50
40 070059 VŨ HOÀNG ANH Nữ 17/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh Trường khác Ngoài tỉnh 07 30       0983234060 068308011749 7.50 5.30 3.25 16.05
41 070060 VŨ MINH ANH Nam 06/11/2008 Nam Định THCS Phú Long Thuận An 07 08       0925943034 036208000949 7.50 5.40 5.00 17.90
42 060054 PHAN LỤC NGỌC ÁNH Nữ 15/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 06 07       0938630689 042308003669 7.50 6.10 7.50 21.10
43 060055 LÊ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 29/09/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 06 07       0968898447 038308010753 8.25 6.50 6.00 20.75
44 070062 LÊ PHAN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 09/09/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0976104166 042308011407 6.50 6.00 4.25 16.75
45 070063 LÊ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 06/08/2008 Bình Định THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0328109591 052308003728 7.50 6.40 3.50 17.40
46 070064 NGUYỄN HỒNG ÁNH Nữ 30/09/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0989727778 035308003178 8.00 2.90 5.75 16.65
47 070065 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 29/08/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0384845526 038308019179 8.00 6.10 5.50 19.60
48 070066 TRƯƠNG NGUYỆT ÁNH Nữ 21/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30       0399902024 035308001634 8.00 7.40 3.25 18.65
49 070070 NGUYỄN TRẦN HẢI BĂNG Nữ 19/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0988806280 072308008194 7.75 7.20 5.75 20.70
50 060076 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO Nam 02/01/2008 Bình Phước THCS Phú Long Thuận An 06 07       0908667686 070208012335 8.00 6.00 7.00 21.00
51 070071 ĐỖ NGUYỄN GIA BẢO Nam 24/10/2008 Quảng Ngãi THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0528071559 051208001688 8.75 3.60 3.75 16.10
52 070073 DƯƠNG GIA BẢO Nam 07/11/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0933197425 042208007670 7.25 3.90 5.75 16.90
53 070076 LÊ QUỐC BẢO Nam 13/10/2008 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0931210838 074208007145 6.75 3.90 7.25 17.90
54 070077 LÝ KIẾN BẢO Nam 23/11/2008 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08   1 DT Hoa 0385875151 074208000303 6.50 6.90 6.00 20.40
55 070078 MAI HOÀI BẢO Nam 23/06/2008 Bình Dương THCS Thuận Giao Thuận An 07 30       0376366548 075208011996 9.00 3.60 6.50 19.10
56 070081 PHAN VĂN QUÝ BẢO Nam 10/01/2008 Quảng Nam THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0768560628 049208008093 6.50 4.00 8.75 19.25
57 070083 TÔ PHÚC BẢO Nam 20/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0909635489 054208002840 7.25 6.80 7.25 21.30
58 070084 TRẦN GIA BẢO Nam 07/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0962594369 079208035996 7.25 7.10 2.25 16.60
59 070086 VƯƠNG THÁI BẢO Nam 15/02/2008 Bình Dương Trung - Tiểu học PéTrusKý Thủ Dầu Một 07 08   1 DT Hoa 0933565726 074208002524 6.25 9.40 5.75 22.40
60 070087 HOÀNG THỊ HÀ BÍCH Nữ 05/09/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0974673155 038308018866 7.50 4.40 5.00 16.90
61 070089 VÕ THỊ NGỌC BÍCH Nữ 08/01/2008 Sóc Trăng THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0328209582 094308005255 8.00 6.30 6.00 20.30
62 060079 LÊ VĂN BÌNH Nam 10/11/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 06 07       0346492449 038208005218 6.50 6.70 8.50 21.70
63 060080 TẠ QUỐC BÌNH Nam 25/02/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07       0913878977 074208001216 9.00 5.80 3.25 18.05
64 070090 NGUYỄN LÊ THANH BÌNH Nam 19/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0946221718 079208022565 8.25 6.10 7.75 22.10
65 070091 TRẦN THỊ THU BÌNH Nữ 06/10/2008 Bạc Liêu THCS Phú Long Thuận An 07 10   1 Mẹ DT Khơ me 0937997354 095308007495 8.00 5.00 4.75 18.75
66 070093 TRẦN ĐỨC CẢNH Nam 17/09/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0986995524 040208007605 7.25 3.80 6.00 17.05
67 070095 ĐẶNG NGỌC MINH CHÂU Nữ 24/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 30   1 CCTA3 0909743084 079308047481 7.25 8.50 2.75 19.50
68 070096 LÊ ĐẮC BẢO CHÂU Nam 08/05/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0983461297 038208007742 6.75 6.90 6.50 20.15
69 070097 LÊ HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 05/05/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0902677272 074308005479 8.25 5.80 5.25 19.30
70 070098 NGUYỄN NGỌC CHÂU Nữ 15/12/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0933293635 074308007946 7.75 3.10 6.50 17.35
71 070099 NGUYỄN PHẠM NGỌC CHÂU Nam 22/07/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08   1 CCTA3 0907390368 074208000285 8.00 7.60 5.50 22.10
72 070102 NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 02/04/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30       0394127618 038308025412 7.50 3.00 8.75 19.25
73 070104 NGUYỄN CẢNH CHƯƠNG Nam 16/03/2008 Nghệ An THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0971516068 040208007384 7.25 4.20 5.00 16.45
74 070105 ĐỖ XUÂN THÀNH CÔNG Nam 12/07/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0853677527 054208002500 6.75 3.60 6.00 16.35
75 070106 TRẦN THÀNH CÔNG Nam 30/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0908757584 074208007451 6.75 7.00 2.50 16.25
76 070107 BÙI QUỐC CƯỜNG Nam 30/11/2008 Lâm Đồng THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30       0961107008 070208005169 8.25 6.40 6.50 21.15
77 070108 LÊ KIÊN CƯỜNG Nam 05/05/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0947736136 074208005979 8.25 7.50 7.25 23.00
78 070110 NGÔ SĨ PHÚ CƯỜNG Nam 26/12/2008 Bình Dương THCS Thuận Giao Thuận An 07 30       0981479458 038208023683 8.00 5.30 7.50 20.80
79 070111 TRẦN NHẬT CƯỜNG Nam 11/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0396657185 074208001939 6.25 5.90 4.50 16.65
80 070112 VŨ VĂN CƯỜNG Nam 10/06/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0378353776 030208002058 8.25 4.80 6.25 19.30
81 070113 LÊ NAM ĐẠI Nam 15/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08   1 CCTA3 0985215316 051208014577 8.25 8.90 8.25 26.40
82 070114 HUỲNH LINH ĐAN Nữ 21/12/2008 Bình Thuận THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0938021471 060308009113 8.25 7.90 7.00 23.15
83 070115 NGUYỄN HOÀNG LINH ĐAN Nữ 05/07/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0988438440 054308004661 7.00 7.20 3.25 17.45
84 070116 ĐẶNG HẢI ĐĂNG Nam 01/12/2007 An Giang THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30       0866081877 089207018622 6.75 6.40 3.50 16.65
85 070117 MAI HỒ HẢI ĐĂNG Nam 28/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0961046274 074208001420 6.00 5.70 6.00 17.70
86 070118 NGUYỄN MINH ĐĂNG Nam 30/11/2008 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08   1 Mẹ DT Hoa 0913145316 074208000342 5.25 7.30 9.25 22.80
87 070119 NGUYỄN THÀNH DANH Nam 03/08/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0786240382 074208005783 7.00 2.60 6.25 15.85
88 070121 VÕ NGỌC QUỲNH DAO Nữ 18/04/2008 Bến Tre THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0969257067 083308003048 7.50 3.40 7.00 17.90
89 010135 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 07/04/2008 An Giang THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0363567660 089208006648 6.25 6.60 8.50 21.35
90 060113 PHẠM MINH ĐẠT Nam 30/04/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 06 07       0908067966 074208009903 7.50 7.60 5.25 20.35
91 060117 TRẦN QUANG ĐẠT Nam 21/04/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 06 07       0389253231 074208001119 7.50 8.20 4.50 20.20
92 070125 HUỲNH HỮU ĐẠT Nam 03/04/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0984793815 051208008522 6.25 7.40 6.75 20.40
93 070126 HUỲNH TIẾN ĐẠT Nam 08/06/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0779089332 074208004891 6.50 5.20 8.50 20.20
94 070127 LƯỜNG ĐÌNH ĐẠT Nam 16/04/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0334241645 038208000223 7.00 3.40 5.50 15.90
95 070128 MAI TIẾN ĐẠT Nam 08/11/2008 Nam Định THCS Phú Long Thuận An 07 08       0369826998 036208003461 7.25 6.80 5.50 19.55
96 070129 NGÔ BỬU ĐẠT Nam 03/03/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0813052615 084208000289 6.75 8.50 6.75 22.00
97 070131 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 28/07/2008 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08   1 Mẹ DT Hoa 0902998622 074208002376 7.50 6.50 5.75 20.75
98 070133 NGUYỄN TUẤN ĐẠT Nam 27/10/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0963750020 082208011727 6.50 3.80 6.75 17.05
99 070134 NGUYỄN TUẤN ĐẠT Nam 24/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0354626873 079208046906 7.25 3.80 5.25 16.30
100 070135 PHẠM TRẦN TIẾN ĐẠT Nam 20/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0907833992 070208005330 7.50 5.00 8.75 21.25
101 070138 NGUYỄN DƯƠNG TRÚC DI Nữ 11/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0389773784 079308047571 8.25 4.80 5.00 18.05
102 070140 BÙI HỒNG NGỌC DIỆP Nữ 07/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 30       0334342270 034308011577 7.25 5.30 3.50 16.05
103 070141 HOÀNG THỊ HUYỀN DIỆU Nữ 16/12/2005 Thanh Hóa THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0966116808 038305022696 8.25 4.60 6.75 19.60
104 070143 TRẦN CÔNG DINH Nam 22/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0972857721 074208010071 4.50 5.60 6.75 16.85
105 070144 ĐINH NỮ LINH ĐOAN Nữ 14/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Bình Chuẩn 2 Thuận An 07 08       0973779222 051308000055 8.75 5.50 6.75 21.00
106 070145 THÁI MINH ĐOÀN Nam 07/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0987967641 079208025882 8.00 4.40 3.75 16.15
107 060128 VŨ PHÚC THIÊN ĐỨC Nam 15/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 06 07       0966190251 079208042832 7.25 7.50 6.75 21.50
108 070147 CHU ĐÌNH ĐỨC Nam 14/10/2008 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0937113054 038208030323 7.00 6.30 3.75 17.05
109 070148 HOÀNG MINH ĐỨC Nam 30/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0784301208 074208006919 6.50 7.50 7.25 21.25
110 070150 NGUYỄN DUY ĐỨC Nam 18/09/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0948280384 070208008232 8.00 4.90 4.00 16.90
111 070151 PHẠM ANH ĐỨC Nam 18/06/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30       0365862128 038208000983 7.75 4.60 7.50 19.85
112 070153 PHẠM MINH ĐỨC Nam 02/07/2008 Thái Bình THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0975938766 034208013328 7.75 4.20 4.25 16.20
113 070154 ĐOÀN THÙY DUNG Nữ 16/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0933292684 079308029554 8.00 5.50 2.50 16.00
114 070155 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 08/05/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0869652617 038308030356 7.25 3.70 5.50 16.45
115 070157 ĐÀM ANH DŨNG Nam 31/05/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 10       0967971209 040208009441 7.50 5.80 7.50 20.80
116 070161 NGUYỄN HOÀNG DŨNG Nam 26/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0902568249 079208036438 7.25 5.80 7.00 20.05
117 070162 NGUYỄN MẠNH DŨNG Nam 02/09/2008 Quảng Ngãi THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0971979027 051208014726 7.50 6.00 7.75 21.25
118 070164 PHẠM QUỐC DŨNG Nam 04/12/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0972510625 074208007650 5.75 6.10 8.00 19.85
119 070165 TRẦN QUỐC DŨNG Nam 26/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08       0984214563 036208014268 7.25 6.40 4.75 18.40
120 070167 TRƯƠNG QUỐC DŨNG Nam 05/04/2008 Hà Giang THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0898756532 002208000254 7.50 2.20 6.75 16.45
121 070168 VÕ HOÀNG ANH DŨNG Nam 31/10/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0906634879 077208004062 7.25 3.40 7.25 17.90
122 070169 VÕ TIẾN DŨNG Nam 27/09/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0941028369 040208024801 6.00 3.80 6.50 16.30
123 070170 CAO ĐẠI DƯƠNG Nam 31/03/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0922969338 074208002747 8.00 3.10 5.50 16.60
124 070173 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Nữ 16/09/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0986630177 074308008818 7.25 5.70 7.00 19.95
125 070174 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG Nam 19/11/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0342775962 030208007654 8.00 6.50 5.50 20.00
126 070176 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 01/03/2008 Bình Định THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0936964565 052308003267 7.50 6.70 6.25 20.45
127 070177 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 12/05/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0977904969 038308003402 7.75 7.00 6.75 21.50
128 070178 NGUYỄN TRẦN DƯƠNG Nam 18/04/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0988008051 038208021857 6.50 4.40 6.00 16.90
129 070180 PHAN VŨ HOÀNG DƯƠNG Nam 23/10/2008 Hà Nội THCS An Bình DA Dĩ An 07 08       0359562797 001208045619 6.25 6.60 5.50 18.35
130 070181 TRẦN KHÁNH DƯƠNG Nam 10/03/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0974215405 074208002032 6.50 4.90 6.00 17.40
131 070183 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 30/11/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0396904599 035308009436 8.75 4.10 8.75 21.60
132 060149 VÕ QUỐC DUY Nam 24/02/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07       0898600678 074208002113 7.50 4.80 5.75 18.05
133 060153 PHAN MINH DUY Nam 06/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07       0903169935 074208009550 7.50 7.30 6.75 21.55
134 070184 CHUNG BẢO DUY Nam 16/02/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0783560138 074208005527 6.25 7.50 7.75 21.50
135 070185 ĐẶNG NGUYỄN ANH DUY Nam 02/06/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0375981445 083208000435 7.00 6.40 6.50 19.90
136 070186 LÊ NGUYỄN MINH DUY Nam 03/04/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0919839365 074208001202 7.25 6.40 3.50 17.15
137 070187 NGÔ MINH DUY Nam 11/11/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0876292974 079208003602 7.75 3.60 5.25 16.60
138 070190 NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 21/06/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0934180973 074208003052 7.75 5.50 5.50 18.75
139 070192 NGUYỄN HỒ VĂN DUY Nam 24/08/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0984365925 038208030874 8.50 4.70 7.00 20.20
140 070193 NGUYỄN PHÚ DUY Nam 24/11/2008 An Giang THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 30       0387272225 089208017565 8.25 2.00 7.00 17.25
141 070197 PHẠM KHÁNH DUY Nam 14/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08   1 Mẹ DT Hoa 0918546201 074208003390 6.00 7.10 4.25 18.35
142 070200 HUỲNH LÊ CẨM DUYÊN Nữ 19/01/2007 Hậu Giang THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0937771375 093307003095 7.25 6.70 4.75 18.70
143 070201 ĐOÀN NGỌC HƯƠNG GIANG Nữ 15/07/2008 Đồng Nai THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0902618056 075308002128 6.75 5.50 4.50 16.75
144 070202 NGUYỄN THANH GIANG Nam 27/01/2008 Cần Thơ THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0919944269 089208009200 7.25 5.70 6.00 18.95
145 070203 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 31/05/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0908230124 037308006354 8.50 6.50 7.00 22.00
146 070204 VŨ HƯƠNG GIANG Nữ 11/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0966699198 079308047654 7.50 4.50 4.75 16.75
147 060172 PHAN THÁI NGỌC Nữ 24/09/2008 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07       0917826582 074308001034 7.75 6.50 7.50 21.75
148 070206 ĐỖ PHẠM HẢI Nữ 20/10/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30       0977964912 074308001335 6.00 6.20 4.50 16.70
149 070210 LÊ NGỌC Nữ 25/08/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0978076889 070308007851 3.50 6.90 7.25 17.65
150 070211 LÊ PHƯƠNG KHÁNH Nữ 10/02/2008 Lâm Đồng THCS Phú Long Thuận An 07 08       0387108570 068308008291 7.50 4.30 6.00 17.80
151 070212 LÊ THANH Nữ 22/02/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0366297939 079308003811 7.00 6.40 3.50 16.90
152 070217 TRỊNH THANH Nữ 22/11/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0962836505 074308003506 6.75 4.70 5.00 16.45
153 070218 NGUYỄN KHANG TÚC HẠ Nam 07/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0904732877 077208005469 7.75 5.80 2.75 16.30
154 070223 PHẠM HOÀNG HẢI Nam 08/11/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08       0963713769 074208002665 7.25 7.40 7.25 21.90
155 070225 TRẦN NGỌC HẢI Nam 08/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0377023162 074208010357 8.00 4.80 8.75 21.55
156 060188 TĂNG GIA HÂN Nữ 23/01/2008 Hà Nội THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 06 07       0788609999 040308009188 9.00 4.10 6.25 19.35
157 070226 BÙI TÔN NGỌC HÂN Nữ 19/11/2008 Đồng Nai THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30       0933215577 092308003570 9.25 7.90 6.00 23.15
158 070228 ĐINH KHÁNH HÂN Nữ 17/08/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0937715693 074308002797 6.50 5.50 7.75 19.75
159 070231 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 19/02/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 30       0335031839 074308009130 7.75 4.30 6.75 18.80
160 070232 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 22/07/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0878993966 074308002081 8.50 4.60 6.75 19.85
161 070236 PHẠM ĐẶNG GIA HÂN Nữ 23/05/2008 An Giang THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0858085900 089308009435 7.00 7.40 5.00 19.40
162 070237 PHẠM TRÌNH GIA HÂN Nữ 17/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0932727323 079308004590 7.25 4.00 8.00 19.25
163 070238 VÕ NGỌC HÂN Nữ 13/06/2007 Trà Vinh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 30       0396046181 084307005844 8.50 5.30 5.50 19.30
164 070240 VŨ NGỌC HÂN Nữ 23/08/2008 Bình Thuận THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0392704177 060308000422 8.75 3.30 4.75 16.80
165 070241 HUỲNH THỊ KIM HẰNG Nữ 13/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0908625001 074308008772 7.50 5.10 4.50 17.10
166 070242 LÊ NGỌC HẰNG Nữ 23/06/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0975374448 074308005015 7.75 6.60 5.00 19.35
167 070243 THI LÊ MỸ HẰNG Nữ 04/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0933012173 074308001457 8.25 6.00 3.75 18.00
168 070244 TRẦN THỊ THÚY HẰNG Nữ 02/01/2008 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0933907719 074308010397 7.75 1.60 6.50 15.85
169 060198 TRẦN THÁI DUY HÀO Nam 28/10/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 06 07       0389530714 074208005717 6.75 5.90 8.00 20.65
170 070245 NGUYỄN ANH HÀO Nam 09/03/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0984459007 038208008228 7.50 3.90 7.75 19.15
171 070250 VÕ ĐẶNG ANH HÀO Nam 16/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0326968951 086208000348 7.50 2.20 7.25 16.95
172 070251 VƯƠNG CHÍ HÀO Nam 17/01/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 02   1 DT Hoa 0522816144 074208004908 7.25 4.00 7.00 19.25
173 070253 NGUYỄN HOÀNG HẢO Nam 03/11/2008 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0939044074 074208004873 6.50 4.50 5.00 16.00
174 070254 PHẠM THỊ MỸ HẢO Nữ 15/09/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30       0362146197 035308000321 7.25 3.50 6.75 17.50
175 070255 TRẦN NGỌC HẢO Nữ 18/03/2008 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0369074746 089308018938 8.00 4.20 8.00 20.20
176 070258 DƯƠNG NGUYỄN THANH HIỀN Nữ 25/11/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 07 08       0374881047 040308001501 7.25 6.30 6.75 20.30
177 090250 VÕ THỊ THANH HIỀN Nữ 09/04/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 09 07       0923939930 074308000290 7.25 3.80 5.75 16.80
178 060213 PHẠM HOÀNG HIỆP Nam 17/01/2008 Thừa Thiên Huế THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07       0965551378 046208008059 8.75 6.10 4.75 19.60
179 070261 LÊ HUỲNH TRUNG HIẾU Nam 16/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0389738003 074208001900 7.00 4.40 4.50 15.90
180 070263 NGUYỄN KHẮC CHÍ HIẾU Nam 02/07/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 30   1 DT Mường 0868918243 038208015362 6.25 3.60 5.00 15.85
181 070264 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 28/10/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0354869107 074208010599 7.00 5.60 9.00 21.60
182 070267 TRẦN NGỌC HIẾU Nam 30/07/2008 Phú Thọ THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0333322933 025208000410 7.25 6.10 5.75 19.10
183 070268 VÕ NGỌC HIẾU Nữ 04/03/2008 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0937709648 074308000401 8.25 5.00 4.50 17.75
184 070269 NGUYỄN CAO NGÂN HOA Nữ 27/07/2008 Thái Nguyên THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0945475656 019308001630 8.25 3.90 5.25 17.40
185 070270 NGUYỄN THỊ MỸ HOA Nữ 13/02/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0394039170 089308011359 5.50 4.80 7.00 17.30
186 070272 NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 16/10/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0973057566 034308000702 7.75 4.50 6.50 18.75
187 070273 VŨ DUY HÒA Nam 02/12/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 30       0367760089 024208007183 7.75 4.40 8.50 20.65
188 060221 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG Nam 19/05/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 06 07       0973302454 079208016616 6.00 8.90 6.00 20.90
189 070276 ĐỨC THẾ MINH HOÀNG Nam 25/05/2008 Bình Dương THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0963425047 034208010603 7.75 6.20 10.00 23.95
190 070278 LÊ PHẠM MINH HOÀNG Nam 03/08/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0868826295 074208000792 8.25 6.40 9.00 23.65
191 070279 LÊ VŨ HOÀNG Nam 24/11/2008 Thanh Hóa THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08   1 CCTA3 0976279113 038208005367 7.25 7.60 9.00 24.85
192 070280 LÝ VŨ HOÀNG Nam 09/06/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0986341504 025208010091 5.75 5.40 6.25 17.40
193 070282 NGUYỄN NỮ ĐỨC HOÀNG Nữ 05/01/2008 Bình Định THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An 07 08       0385263635 052308008323 8.00 6.20 4.75 18.95
194 070284 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam 08/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0984288358 074208003703 7.50 4.00 5.25 16.75
195 070289 VI CẦM NGỌC HOÀNG Nam 22/01/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08   1 DT THÁI 0979010795 038208030493 6.75 5.70 7.75 21.20
196 060231 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG HỒNG Nữ 25/02/2008 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07   1 Mẹ: DT Hoa 0772717231 074308007525 7.75 5.60 4.25 18.60
197 070290 TRẦN THỊ YẾN HỒNG Nữ 05/10/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0347093863 092308006821 7.00 4.40 6.75 18.15
198 070291 NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 10/03/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0867762930 024308001067 8.00 4.60 4.50 17.10
199 070292 ĐẶNG XUÂN HÙNG Nam 28/05/2008 Nghệ An THCS Phú Long Thuận An 07 08       0984866135 040208004242 7.00 7.30 4.50 18.80
200 070293 LÊ KIM GIA HƯNG Nam 03/05/2008 Thanh Hóa THCS Phú Long Thuận An 07 08       0349868990 038208006723 8.50 7.10 8.25 23.85
201 070294 NGUYỄN PHÚC HƯNG Nam 30/10/2008 Tiền Giang THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0974928357 082208003390 7.75 5.80 8.75 22.30
202 070296 ĐINH KHÁNH HƯƠNG Nữ 17/08/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0399908808 074308008797 6.25 6.20 3.50 15.95
203 070297 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 04/04/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0377679404 074308005785 7.75 5.80 4.50 18.05
204 070299 TRẦN NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG Nữ 11/01/2008 Bình Dương THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 07 08       0986152802 038308030260 8.50 3.00 6.25 17.75
205 010266 TRẦN GIA HUY Nam 22/08/2008 Bình Dương THCS Phú Long Thuận An 06 07       0944233993 074208000207 5.00 7.20 4.75 16.95
206 060258 ĐOÀN NHẬT HUY Nam 04/11/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An 06 07       0938242461 074208004545 8.00 6.00 7.50 21.50
207 060263 TRẦN GIA HUY Nam 12/07/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 06 07       0903658952 074208006172 6.25 6.40 4.50 17.15
208 060265 NGUYỄN ĐAN HUY Nam 09/04/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 06 07       0933678899 035208002632 6.75 5.40 8.25 20.40
209 070303 HỒ NHẤT HUY Nam 01/05/2008 Lâm Đồng THCS Châu Văn Liêm Thuận An 07 08       0937183954 068208011422 8.00 7.00 10.00 25.00
210 070305 LÊ THANH HUY Nam 18/06/2008 Bến Tre THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An 07 08       0908723603 083208010899 7.75 5.00 3.75 16.50
211 070306 NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 22/12/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0933010303 074208009281 6.75 5.00 7.50 19.25
212 070307 NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 14/06/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 07 08       0933830709 037208006529 7.25 6.60 5.00 18.85
213 070311 NGUYỄN TIẾN HUY Nam 14/07/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 30       0338198200 079208052121 7.25 5.20 6.25 18.70
214 060266 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 30/05/2008 Bắc Ninh THCS Phú Long Thuận An 06 07       0915895819 074308008948 8.00 7.50 4.75 20.25
215 070315 NGUYỄN NGỌC BÍCH HUYỀN Nữ 18/01/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Phú Long Thuận An 07 08       0917319232 083308008058 6.50 3.40 6.25 16.15
216 070316 THI THỊ THANH HUYỀN Nữ 21/03/2008 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08       0937642143 074308002902 8.00 5.80 8.50 22.30
217 070317 TRỊNH THỊ THANH HUYỀN Nữ 17/09/2008 Bình Dương THCS Tân Thới Thuận An 07 08       0985237685 038308015648 7.75 3.20 5.75 16.70
218 070318 VŨ THỊ THANH HUYỀN Nữ 17/12/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An 07 08       0982395115 074308001125 7.75 6.50 3.25 17.50
219 070321 PHẠM QUANG KHẢI Nam 07/12/2008 Tp. Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Trường Tộ Thuận An 07 08       0707403539 079208048976 7.25 5.40 3.50 16.15
220 060280 PHAN PHÚ KHANG Nam 24/08/2008 Bình Dương THCS Nguyễn Trung Trực Thuận An 06 07