THÔNG BÁO TIÊM NGỪA VẮC XIN COVID-19 MŨI 2

12:11 22/11/2021

THÔNG BÁO

Về việc tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho

học sinh trường THPT Nguyễn Trãi

 

 

- Thời gian tiêm: từ 7h30 - 11h ngày 23/11/2021.

- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Trãi.

- Đối tượng: toàn thể học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (năm học 2021 - 2022) bao gồm: học sinh chưa tiêm mũi 1, học sinh đã tiêm mũi 1 đủ 21 ngày trở lên.

- Loại vắc xin tiêm: Pfizer.

- Điều kiện tiêm: có Phiếu cam kết của phụ huynh; Bảng kiểm trước tiêm vacxin phòng COVID 19 cho trẻ em; Phiếu xác nhận đã tiêm mũi 1.  

- Chia giờ tiêm:

Sáng:

     + 7h10- 7h30: 12A1 - 12A2 - 12A3

     + 7h30 - 7h45: 12A4 - 12A5 - 12A6

     + 7h45 - 8h00: 12A7 - 12A8 - 12A9

     + 8h00 - 8h15: 12A10 - 12A11 - 12A12

     + 8h15 - 8h30: 12A13 - 12A14 - 12A15

     + 8h30 - 8h45: 11A1 - 11A2 - 11A3

     + 8h45 - 9h00: 11A4 - 11A5 - 11A6

     + 9h00 - 9h15: 11A7 - 11A8 - 11A9

     + 9h15 - 9h30: 11A10 - 11A11 - 11A12

     + 9h30 - 9h45: 11A13 - 11A14 - 11A15

     + 9h45 - 10h00: 10A1 - 10A2 - 10A3

     + 10h00 - 10h15: 10A4 - 10A5 - 10A6

     + 10h15 - 10h30: 10A7 - 10A8 - 10A9

    + 10h30 - 11h00: 10A10 - 10A11 - 10A12 - 10A13.

 

PHÂN CHIA PHÒNG CHỜ TIÊM CỦA CÁC LỚP

Buổi sáng

Thời gian

Phòng 1

Phòng 2

Phòng 3

Phòng 4

Phòng 5

Phòng 6

7h10- 7h30

12A1

12A1

12A2

12A2

12A3

12A3

7h30 - 7h45

12A4

12A4

12A5

12A5

12A6

12A6

7h45 - 8h00

12A7

12A7

12A8

12A8

12A9

12A9

8h00 - 8h15

12A10

12A10

12A11

12A11

12A12

12A12

8h15 - 8h30

12A13

12A13

12A14

12A14

12A15

12A15

8h30 - 8h45

11A1

11A1

11A2

11A2

11A3

11A3

8h45 - 9h00

11A4

11A4

11A5

11A5

11A6

11A6

9h00 - 9h15

11A7

11A7

11A8

11A8

11A9

11A9

9h15 - 9h30

11A10

11A10

11A11

11A11

11A12

11A12

9h30 - 9h45

11A13

11A13

11A14

11A14

11A15

11A15

9h45 - 10h00

10A1

10A1

10A2

10A2

10A3

10A3

10h00 - 10h15

10A4

10A4

10A5

10A5

10A6

10A6

10h15 - 10h30

10A7

10A7

10A8

10A8

10A9

10A9

10h30 - 11h00

10A10

10A10

10A11

10A11

10A12

10A12

10h30 - 11h00

10A13 (phòng 19)

10A13 (phòng 20)

 

 

* Lưu ý:

- Học sinh phải ăn no trước khi tiêm

- Học sinh có mặt trước giờ tiêm 15 phút;

- Học sinh khi đi tiêm mặc đồng phục thể dục của trường hoặc trang phục lịch sự tay ngắn;

- Học sinh mang theo CMND/CCCD (nếu có), viết, nước uống.

- Phụ huynh có thể ký giấy cam kết và điền Bảng kiểm trước tiêm vacxin  ở nhà sau đó đưa học sinh mang theo khi đi tiêm;

- Phụ huynh sau khi kí giấy cam kết sẽ vào nơi chờ  của phụ huynh  (nhà xe học sinh).

- Phụ huynh, học sinh đều phải tuân thủ 5K.

                                                         Thuận An, ngày 22 tháng11 năm 2021

                                                                                        BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                                                                                                                              

 


Tin khác