Ngoại khóa "Thành Phố Hoa Đà Lạt – Lễ Kết Nạp Đoàn Viên Mới"

14:32 14/01/2021
Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giáo dục năm học 2018 – 2019 của Nhà trường về các hoạt động tham quan học tập ngoại khóa - hướng nghiệp.

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giáo dục năm học 2018 – 2019 của Nhà trường về các hoạt động tham quan học tập ngoại khóa - hướng nghiệp theo sự chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp. Hồ Chí Minh, nhằm giúp học sinh có điều kiện trải nghiệm thực tế về những kiến thức đã học trong nhà trường đồng thời tạo điều kiện tốt cho các em có một sân chơi lành mạnh bổ ích sau những giờ học căng thẳng.

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường,  Trường THPT Hùng Vương tổ chức chương trình tham quan học tập thực tế cho học sinh tại Đà Lạt “Thành Phố Hoa Đà Lạt – Lễ Kết Nạp Đoàn Viên Mới ”

Qua chương trình tham quan và các hoạt động trải nghiệm thực tế các em có cơ hội tìm hiểu bổ sung kiến thức thực tế, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo và nhận thức; giáo dục về kĩ năng sống, bảo vệ môi trường; vận dụng được các kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tiễn cuộc sống; định hướng được nghề nghiệp trong tương lai của mình.


Tin khác