DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

21:39 02/01/2022

Học sinh nhận tiền khen thưởng đạt  thành tích cao trong các kỳ thi thi năm học 2020 - 2021

Về nhận thưởng đại học 24 điểm trở lên

Ngày nhận: 10 - 11/01/2022

Sáng 8g30 - 10g30

Chiều 13g30 - 16g00

Khi đi học sinh mang theo CMND

Luu ý: Các em đi đúng thời gian.

http://media.thptnt.edu.vn/files/DSHS-nha-n-tie-n-khen-thuo-ng-tha-nh-ti-ch-da-u-DH-die-m-cao.xlsx


Tin khác