THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025 - NGÀY 9/7/2024

16:44 09/07/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 10

Danh sách thí sinh chưa nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại trường THPT Nguyễn Trãi tính đến 16 giờ 00, ngày 09/7/2024:

https://drive.google.com/file/d/1XSmJKCUcAVGT5hGvChllzkNrbgSDESvG/view?usp=sharing

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại trường THPT Nguyễn Trãi đến 16 giờ 00, ngày 09/7/2024:

https://drive.google.com/file/d/1DbHZOHuchtY6rcIJ4Qw9B2hjjH4qGpZp/view?usp=sharing

 

CÁC EM CHƯA NỘP HỒ SƠ, KHẨN TRƯƠNG VÀO NỘP HỒ SƠ, HẠN CHÓT 15 GIỜ 10/7/2024


Tin khác