THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM VẮC XIN

21:33 30/10/2021

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo về việc tiêm vắc xin

- Thời gian tiêm: Từ 7h30 - 17h ngày 31/10/2021. - Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Trãi.

- Đối tượng: .Toàn thể học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (năm học 2021 - 2022)

- Bao gồm: học sinh chưa tiêm,  học sinh đã tiêm mũi 1 (Pfizer) đủ 21 ngày trở lên, không tiêm cho mũi 1 Astra, Varo Cell.

- Loại vắc xin tiêm: Pfizer.

- Điều kiện tiêm: Có giấy cam kết của phụ huynh, học sinh mang theo CMND/ CCCD (nếu có). Phụ huynh có thể ký giấy cam kết trước ở nhà đưa học sinh mang theo khi đi tiêm.

- Chia giờ tiêm:

Sáng:

+ 7h30 - 8h00: 12A1 - 12A2 - 12A3

+ 8h00 - 8h30: 12A4 - 12A5 - 12A6

+ 8h30 - 9h00: 12A7 - 12A8 - 12A9

+ 9h00 - 9h30: 12A10 - 12A11 - 12A12

+ 9h30 - 10h00: 12A13 - 12A14 - 12A15

+ 10h00 - 10h30: 11A1 - 11A2 - 11A3

+10h30 - 11h00: 11A4 - 11A5 - 11A6

+ 11h00 - 11h30: 11A7 - 11A8 - 11A9

Chiều:

+ 13h00 - 13h30: 11A10 - 11A11 - 11A12

+ 13h30 - 14h00: 11A13 - 11A14 - 11A15

+ 14h00 - 14h30: 10A1 - 10A2 - 10A3

+ 14h30 - 15h00: 10A4 - 10A5 - 10A6

+ 15h00 - 15h30: 10A7 - 10A8 - 10A9

+ 15h30 - 16h00: 10A10 - 10A11 - 10A12 - 10A13.

* Lưu ý:

- Học sinh có bệnh nền đem theo hồ sơ bệnh án.

- Học sinh đem theo nước uống, viết.

- Phụ huynh ngồi đợi ở khu vực nhà xe học sinh.

- GVCN có mặt cùng thời gian với học sinh để quản lý lớp.

- Tất cả mọi người thực hiện đúng quy định 5K.


Tin khác