TỔ CHỨC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ CHO HSSV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

16:09 15/07/2022

Tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương

https://drive.google.com/file/d/1FR8YlaJLAoAMzaHK8KSMQVKthqeI50wX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1f70jNJjO5xWKdillDm5Ivu33kopQyU7c/view?usp=sharing


Tin khác