THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2024-2025

10:48 21/07/2024

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2024-2025

Kính gửi: - Các phòng GDĐT huyện,thị , thành phố; 

Ban giám hiệu các trường THCS

Quý Phụ huynh học sinh

 

Căn cứ công văn 494/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 06/3/2024 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2024-2025;

Căn cứ công văn 1333/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 16/6/2024 của Sở GDĐT Bình Dương về việc thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, 

Hội đồng tuyển sinh 10 trường THPT Nguyễn Trãi thông báo đến phòng GDĐT, các trường THCS, phụ huynh và học sinh một số nội dung điều chỉnh thay cho thông báo 58/TB-THPTNT về việc kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2024-2025 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 của trường THPT Nguyễn Trãi là 14 lớp, 625 học sinh. 

2. NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO: từ ngày 19/6/2024 đến 24/6/2024

Sáng 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều 13 giờ 00 đến 16 giờ 00

(Nhận đơn và nộp đơn trực tiếp tại trường THPT Nguyễn Trãi)

3. NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BẮT BUỘC)

Nộp sồ sơ gốc trực tiếp cho bộ phận tuyển sinh của nhà trường để được xét tuyển từ ngày 03/7/2024 đến 16 giờ 00 ngày 10/7/2024 (Ngày 06 và 07 không thu hồ sơ)

Sáng 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

HỒ SƠ BAO GỒM:

a) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (GKS phải rõ, được sử dụng từ cấp tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình,  không nhận bản photo công chứng)

b) Bằng tốt nghiệp THCS (đối với những học sinh TN THCS năm học trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những học sinh vừa TN THCS năm học 2023-2024) do Hiệu trưởng các trường THCS cấp;

c) Bản chính học bạ THCS; (nếu có điều chỉnh sai sót phải đóng mộc điều chỉnh…)

d) Giấy xác nhận thuộc diện được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); Nếu là con thương binh thì phải có giấy XN của phòng LĐTBXH từ cấp Huyện trở lên;

đ) 02 ảnh cỡ 3×4 (Sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, ảnh không quá 6 tháng);

e) Bản photo Căn cước công dân/Mã định danh (Đối với thí sinh là người nước ngoài thì thay bằng Hộ chiếu);

 

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ yêu cầu tháo toàn bộ ghim bấm các giấy tờ và sắp xếp theo thứ tự sau để bộ phận thu hồ sơ kiểm tra và duyệt hồ sơ nhanh hơn:  Ảnh àGiấy khai sinh àGiấy CN Tốt nghiệp tạm thời (Bằng Tốt nghiệp THCS)àGiấy khác

4. CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN: Dự kiến 26/7/2024

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi thông tin, thắc mắc xin liên hệ hội đồng tuyển sinh 10:

 

 

Nơi nhận :

- Hội đồng trường; 

- Các phòng GDĐT;

- Hội đồng tuyển sinh 10;

- Lưu: VT. 

TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành


Tin khác