THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

09:03 13/04/2024

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023

https://drive.google.com/file/d/1Yg7M6tf5o6SrGst7zMVbyQSccFN56ZFz/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác