PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC THÔNG TIN MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

09:28 11/08/2023

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

THÔNG TIN MÔN HỌC

VÀ ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC LỚP 10

NĂM HỌC 2022-2023

¾¾¾¾¾

 

            I. THÔNG TIN HỌC SINH

            Họ và tên:........................................................................................................................

            Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

            Nơi sinh (Ghi tên tỉnh/TP):...........................................................................................

            Tổng điểm thi tuyển vào lớp 10:..................................................................................

            Đã đạt thành tích về văn hóa hoặc thể dục thể thao cấp THCS:.............................

                                                                                                                                                      

            II. CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Các môn học bắt buộc

Hoạt động GD bắt buộc

Nội dung giáo dục bắt buộc

- Ngữ văn

- Toán

- Tiếng Anh

- Lịch Sử

- Giáo dục thể chất

- Giáo dục QP & AN

Hoạt động tri nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung GD bắt buộc của địa phương

           

 

 

 

III. ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN LỰA CHỌN

            Ngoài các môn học bắt buộc, hoạt động GD bắt buộc và nội dung giáo dục bắt buộc nêu ở phần II.  Mỗi học sinh phải đăng ký lựa chọn thêm 4 môn học. Học sinh chỉ đăng ký lựa chọn 1 trong 5 nhóm môn học sau:

Nhóm môn học

Số lớp

Chuyên đề học tập

Nguyện vọng

(HS chọn NV bằng cách đánh dấu “X”)

NV1

NV2

NV3

Nhóm 1: Lý, Hóa, Sinh, Tin

3 (A1, A2, A3)

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

Nhóm 2: Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ

2 (B1, B2)

Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

Nhóm 3: Lý, Hóa, Địa, Công nghệ

2 (E1, E2)

Toán, Lý, Anh

 

 

 

Nhóm 4: Địa, GD kinh tế và pháp luật, Lý, Tin

2 (C1, C2)

Văn, Sử, Địa

 

 

 

Nhóm 5: Địa, Hóa, Tin, Công nghệ

4 (D1, D2, D3, D4)

Toán, Văn, Anh

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Học sinh nộp phiếu đăng ký này cho nhà trường sau khi đã điền đủ thông tin và có chữ ký của học sinh và PHHS trước ngày 30/7/2022

- Thời gian nộp phiếu đăng ký nhập học: Từ ngày 19/7/2022 đến 29/7/2022

Buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào lúc 8h00 đến 10h30 tại phòng giáo vụ.

- HS được quyền chọn tối đa 3 nguyện vọng (NV1, NV2 và NV3). Nếu HS chọn quá số lớp  nhà trường tổ chức thì trường sẽ căn cứ vào điểm trúng tuyển của HS để điều chuyển sang NV2 hoặc NV3.

- 04 môn học sinh đã lựa chọn theo 1 trong 5 phương án trên thì các em phải học liên tục từ lớp 10 đến lớp 12 và không được thay đổi tổ hợp môn đã chọn. Vì vậy HS  phải cân nhắc lựa chọn đúng nguyện vọng của mình.

 

Phụ huynh học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng      năm 2022

Học sinh đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)


Tin khác