QUY ĐỊNH KHUNG XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM KHỐI 10

10:09 14/09/2022

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI    

QUY ĐỊNH KHUNG XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM KHỐI 10

 (Năm học 2022-2023)

 

NỘI DUNG VI PHẠM

HƯỚNG XỬ LÝ

TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ XỬ LÝ

- Không mang logo, phù hiệu, trang phục không đúng quy định.

- Vi phạm lần 1: Ghi tên, GVCN nhắc nhở ở lớp (có biên bản)

- Vi phạm lần 2: GVCN cho làm Bản kiểm điểm, cha mẹ ký tên vào bản kiểm điểm (có biên bản)

- Vi phạm lần 3: tiếp tục cho học sinh làm kiểm điểm có chữ ký của PHHS, hạ một bậc hạnh kiểm. (có hồ sơ)

- Tiếp tục tái phạm: đưa ra hội đồng kỷ luật, hạnh kiểm ở mức Chưa đạt (học kỳ)

 

- Học sinh vắng không phép, trốn tiết: Giám thị báo cho PHHS trong buổi học, ghi hồ sơ báo cho GVCN vào cuối tuần. GVCN xử lý học sinh ở lớp: Lần 1 nhắc nhở, lần 2 kiểm điểm, lần 3  kiểm điểm hạ bậc hạnh kiểm, lần 4 ...lập hồ sơ đưa ra hội đồng kỷ luật

- Học sinh không thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập: GVBM ghi vào sổ đầu bài. GVCN xử lý học sinh ở lớp theo trình tự như trên

- Học sinh có hành vi thiếu văn hóa: Người phát hiện báo giám thị, Giám thị lập hồ sơ báo cho GVCN và xử lý theo trình tự như trên

- Học sinh không thực hiện trang phục theo quy định: Giám thị ghi nhận báo cho GVCN xử lý theo trình tự như trên

- Học sinh đi trễ trên 5 phút: Không được vào lớp, đứng dưới sân cờ, tiết sau vào lớp  khi có giấy của giám thị. Học sinh đi trễ trên 15 phút không được vào trường.

- Học sinh làm hư hao, thất thoát tài sản của nhà trường, trộm cấp vật dụng, tài sản của nhà trường, của bạn: Người phát hiện báo cho giám thị lập hồ sơ gởi BGH, mời cha mẹ HS đến bồi thường và phối hợp xử lý học sinh

- Học sinh đánh nhau, xúc phạm giáo viên, đánh bạc, sử dụng chất cấm, phát tán những thông tin xấu trên MXH…: BGH, GVCN phối hợp với công an và gia đình học sinh xử lý

-Học sinh quan hệ nam nữ bất chính gây dư luận, hậu quả xấu trong và ngoài trường, vi phạm an toàn giao thông: BGH, GVCN phối hợp với công an và gia đình học sinh xử lý

- Không thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập: không có tập sách, không chép bài, không học bài, làm bài tập...

- Có hành vi thiếu văn hóa: Xả rác, viết vẽ bậy, chửi thề, nói tục, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ...

 

- Đi trễ, nghỉ học không phép, trốn tiết, trốn buổi học

- Nghỉ học quá 45 buổi/năm học

- Nghỉ học từ 30- dưới 45 buổi/năm

 

- Nghỉ học từ 15- dưới 30 buổi/năm

- Ở lại lớp

- Hạnh kiểm tối đa ở mức Đạt.

- Hạnh kiểm tối đa ở mức Khá

 

- Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội.

- Trực tiếp hoặc qua mạng xã hội vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Trực tiếp hoặc qua mạng xã hội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác.

- Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, đánh bạc.

- Vận chuyển, tàng trữ chất gây cháy nổ, vũ khí, chất độc hại.

- Đăng tải, chia sẽ, phát tán những thông tin không đúng sự thật ... ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, uy tín của đơn vị, gây mất đoàn kết trong trường lớp , gây hoan mang dư luận.

Đưa ra Hội đồng kỷ luật, tùy theo mức độ vi phạm: có thể Cảnh cáo, buộc thôi học 1 tuần hoặc 1 năm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm hay xếp hạnh kiểm ở mức Chưa đạt ( học kỳ), vi phạm nghiêm trọng phối hợp với công an xử lý

- Làm hư hao, thất thoát tài sản của nhà trường

- Trộm cấp vật dụng, tài sản của nhà trường, của bạn

 -Kiểm điểm, cha mẹ bồi thường, hạnh kiểm tối đa ở mức Đạt.

- Vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy- Nghiện ma túy

- Đình chỉ học tập kết hợp với công an và gia đình xử lý.

 

 

 

- Quan hệ nam nữ bất chính gây dư luận, hậu quả xấu trong và ngoài trường

- Vi phạm an toàn giao thông

- Vi phạm lần 1: Kiểm điểm, hạ 1 bậc hạnh kiểm (học kỳ)

- Tiếp tục tái phạm: Xếp hạnh kiểm ở mức Chưa đạt (học kỳ)

 

 

 

 

- Học sinh sử dụng điện thoại không tắt điện thoại trong giờ học, trong giờ sinh hoạt

- Lần 1: giữ điện thoại, mời PHHS vào làm bản cam kết không tái phạm, trả laị điện thoại.

- Lần 2: giữ điện thoại đến cuối học kỳ PHHS vào nhận lại, hạ bậc hạnh kiểm.

- Tiếp tục tái phạm: Hạnh kiểm xếp loại ở mức Đạt.

- Người phát hiện báo giám thị, giám thị thực hiện giữ điện thoại niêm phong, có biên bản. Lần 1 báo GVCN đồng thời mời PHHS vào làm bản cam kết, trả lại điện thoại. Lần 2, 3…Giám thị báo GVCN, BGH, PHHS xử lý học sinh theo quy định 

 

 

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử

- Vi phạm kiểm tra giữa HK: Hạnh kiểm tháng xếp loại ở mức Chưa đạt, Hạnh kiểm trong học kỳ cao nhất ở mức Khá

- Vi phạm kiểm tra HK: Hội đồng kỹ luật sẽ xem xét Hạnh kiểm.

Giám thị coi kiểm tra phát hiện, lập biên bản gởi BGH, BGH sẽ chỉ đạo GVCN xử lý học sinh theo quy định

 

  • Các vi phạm khác

Tùy theo mức độ vi phạm của học sinh BGH, GVCN phối hợp với PHHS xử lý

Người phát hiện báo cho Giám thị, BGH hoặc GVCN để có hướng xử lý theo từng trường hợp

Các trường hợp nếu không có giám thị thì Ban giám hiệu sẽ xử lý vụ việc

 

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG