LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2021 - 2022)

11:14 08/11/2021

           SỞ GD ĐT BÌNH DƯƠNG

    TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

LỊCH THI GIỮA HK1 (2021 - 2022) & THỜI GIAN LÀM BÀI

 

QUY ĐỊNH:

Học sinh vào thi và rời khỏi phòng thi đúng giờ qui định, nếu HS cố tình không tuân theo giờ qui định, gây quá tải đường truyền internet (nghẽn mạng), thì bgh sẽ quyết định trừ điểm bài làm của hs đó. 

Trong quá trình thi, các em tắt hết các ứng dụng khác đang chạy ngầm trên điện thoại cũng như máy tính để đảm bảo đường truyền.

HS phải xem thời gian để nhấn nút nộp bài kịp thời, tránh tình trạng để hệ thống tự lưu kết quả. Trường hợp để hệ thống tự lưu kết quả sẽ không được khiếu nại về sau.

Mỗi môn thi có thời gian 10 phút để vào phòng thi tính từ lúc mở đề. Sau 10 phút HS sẽ không được vào phòng thi nữa.

 

GVCN quán triệt nội dung này đến với hs. Ban giám hiệu sẽ không giải quyết những thắc mắc khiếu nại sau này.

Học sinh sẽ được xem đáp án môn đã thi: từ 17 giờ đến 22 giờ cùng ngày.

 

  KHỐI 12:    15 phòng thi              

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian tập trung

BUỔI SÁNG

MỞ ĐỀ

TÍNH GIỜ

KẾT THÚC

15/11/2021

Sáng T2

TOÁN

60’

6g50’

7g00’

7g05’

8g05’

SỬ

50’

8g15’

8g20’

8g25’

9g10’

16/11/2021

Sáng T3

50’

6g50’

7g00’

7g05’

7g55’

GDCD

50’

8g05’

8h10’

8g15’

9g00’

TIN HỌC

50’

9g10’

9g15’

9g20’

10g05’

17/11/2021

Sáng T4

SINH

50’

6g50’

7g00’

7g05’

7g55’

ĐỊA

50’

8g05’

8h10’

8g15’

9g00’

18/11/2021

Sáng T5

AV

50’

6g50’

7g00’

7g05’

7g55’

HÓA

50’

8g05’

8h10’

8g15’

9g00’

CN

50’

9g10’

9g15’

9g20’

10g05’

 

KHỐI 11:      15 phòng thi                 

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian tập trung

BUỔI CHIỀU

MỞ ĐỀ

TÍNH GIỜ

KẾT THÚC

15/11/2021

Chiều T2

TOÁN

60’

12g50’

13g00’

13g05’

14g05’

SỬ

45’

15g25’

15g30’

15g35’

16g20’

16/11/2021

Chiều T3

45’

12g50’

13g00’

13g05’

13g50’

GDCD

45’

14g55’

15h00’

15g05’

15h50’

17/11/2021

Sáng T4

TIN HỌC

45’

9g10’

9g15’

9g20’

10g05’

Chiều T4

SINH

45’

12g50’

13g00’

13g05’

13g50’

ĐỊA

45’

14g55’

15h00’

15g05’

15h50’

18/11/2021

Chiều T5

AV

45’

12g50’

13g00’

13g05’

13g50’

HÓA

45’

14g55’

15h00’

15g05’

15h50’

 

 

 

  KHỐI 10:    13 phòng thi              

Ngày

 

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Thời gian tập trung

BUỔI CHIỀU

MỞ ĐỀ

TÍNH GIỜ

KẾT THÚC

15/11/2021

Chiều T2

TOÁN

60’

14g10’

14g15’

14g20’

15g20’

SỬ

45’

16g25’

16g30’

16g35’

17g20’

16/11/2021

Sáng T3

TIN HỌC

45’

10g10’

10g15’

10g20’

11g05’

Chiều T3

45’

13g55’

14g00’

14g05’

14g50’

GDCD

45’

15g55’

16h00’

16g05’

16h50’

17/11/2021

Chiều T4

SINH

45’

13g55’

14g00’

14g05’

14g50’

ĐỊA

45’

15g55’

16h00’

16g05’

16h50’

18/11/2021

Sáng T5

C.NGH

45’

10g10’

10g15’

10g20’

11g05’

Chiều T5

AV

45’

13g55’

14g00’

14g05’

14g50’

HÓA

45’

15g55’

16h00’

16g05’

16h50’

 


Tin khác