Thông báo V/v HS NHẬN GIẤY KHEN VÀ TIỀN THƯỞNG ĐẬU ĐH ĐIỂM CAO TỪ 24 --> DƯỚI 27 ĐIỂM NĂM 2023

15:42 21/11/2023

Thông báo V/v HS NHẬN GIẤY KHEN VÀ TIỀN THƯỞNG ĐẬU ĐH ĐIỂM CAO TỪ 24 --> DƯỚI 27 ĐIỂM NĂM 2023

1. Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 10h30 ngày 23 và 24/11/2023 (Thứ 5, 6)

2. Địa điểm: Phòng văn thư trường THPT Nguyễn Trãi

3. Lưu ý: HS mang theo CCCD (Nếu là bố/mẹ thì phải mang theo CCCD và giấy khai sinh có tên bố/mẹ và HS để minh chứng)


Tin khác