NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

19:52 03/11/2022
Số TT tên sách TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH Xuất bản
(5)
Môn Loại
(7)
Số vào sổ tổng quát
(8)
    Nhà XB Nơi XB Năm
1 Những quy định mới nhất về đổi mới hệ thống quản lý tài chính trong cơ quan hành chính sự nghiệp đơn vị sự nghiệp có thu và các loại hình doanh nghiệp Lao động xã hội Hà Nội 2006 3(083) 1672
2 Những quy định mới về các chuẩn trong nhà trường Văn hóa thông tin TP HCM 2008 3(083) 1673
3 Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới Công an nhân dân Hà Nội 2001 3(083) 1674
4 Hành trình đến nền giáo dục mở Văn học Hà Nội 2014 3(083) 1676
5 Chế độ bảo hiểm xã hội Tài chính Hà Nội   3(083) 1681
6 Câu chuyện và tình huống pháp luật Hà Nội Hà Nội 2002 3(083) 1688
7 Học và làm theo pháp luật Giáo dục Ninh Bình 2001 3(083) 1689
8 Hỏi đáp giáo dục VN - tập 1 NXB trẻ TP HCM 2001 3(083) 1690
9 Hỏi đáp giáo dục VN - tập 1 NXB trẻ TP HCM 2001 3(083) 1691
10 Hỏi đáp giáo dục VN - tập 1 NXB trẻ TP HCM 2001 3(083) 1692
11 Hỏi đáp giáo dục VN - tập 2 NXB trẻ TP HCM 2001 3(083) 1693
12 Hỏi đáp giáo dục VN - tập 2 NXB trẻ TP HCM 2001 3(083) 1694
13 Hỏi đáp giáo dục VN - tập 2 NXB trẻ TP HCM 2001 3(083) 1695
14 Tài liệu hướng dẫn giáo viên về giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện ở trường THPT Hà Nội Hà Nội 2007 3(083) 1696
15 Tài liệu hướng dẫn giáo viên về giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện ở trường THPT Hà Nội Hà Nội 2007 3(083) 1697
16 Tài liệu hướng dẫn giáo viên về giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện ở trường THPT Hà Nội Hà Nội 2007 3(083) 1698
17 Ngành giáo dục và đào tạo VN  chính trị quốc gia Hà Nội 2001 34V 1703
18 Ngành giáo dục và đào tạo VN  chính trị quốc gia Hà Nội 2001 34V 1704
19 Luật giáo dục và các quy định mới về công tác giảng dạy, quản lý tài chính trong nhà trường Lao động Hà Nội 2009 37V 1708
20 Cẩm nang giáo dục đạo đức lối sống và phòng chống bạo lực trong học đường Văn hóa thông tin   2010 3(083) 1710
21 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục và đào tạo tập 1 Thống kê Hà Nội 2001 34V 1712
22 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục và đào tạo tập 2 Thống kê Hà Nội 2001 34V 1713
23 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục và đào tạo tập 3 Thống kê Hà Nội 2001 34V 1714
24 Luật hôn nhân gia đình Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2349
25 Luật giáo dục năm 2005 Chính trị quốc gia TP HCM 2010 34V 2353
26 Luật khiếu nại tố cáo (đã được sửa đổi bổ sung năm 2004) chính trị quốc gia Hà Nội 2004 34V 2362
27 Luật Tổ Chức HĐND và UBND Thống kê Hà Nội 2003 34V 2363
28 Luật bảo hiểm xã hội Chính trị quốc gia TP HCM 2016 34V 2364
29 Luật bảo vệ môi trường Chính trị quốc gia TP HCM 2005 34V 2365
30 Luật nghĩa vụ quân sự Hà Nội Hà Nội 2015 34V 2366
31 Luật phòng cháy và chữa cháy Chính trị quốc gia TP HCM 2004 34V 2367
32 Luật dạy nghề Lao động xã hội TP HCM 2006 34V 2368
33 Luật phòng chống tham nhũng Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2369
34 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Chính trị quốc gia TP HCM 2016 34V 2371
35 Sổ tay phòng chống ma túy Giáo dục Hà Nội 1998 34V 2371
36 Luật phòng chống tham nhũng Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2376
37 Tài liệu bồi dưỡng tập huấn về phòng chống tham nhũng Chính trị quốc gia Hà Nội 2013 34V 2377
38 Tài liệu tham khảo về phòng chống tham nhũng Chính trị quốc gia Hà Nội 2013 34V 2379
39 Sổ tay công tác phòng chống tham nhũng Chính trị quốc gia Hà Nội 2013 34V 2381
40 Sổ tay công tác phòng chống tham nhũng Chính trị quốc gia Hà Nội 2013 34V 2382
41 Luật phòng chống bạo lực gia đình Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2385
42 Luật giao thông đường bộ Chính trị quốc gia Hà Nội 2005 34V 2391
43 Luật thanh niên năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2394
44 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2395
45 Nghị định của chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông trong đô thị Chính trị quốc gia TP HCM 1995 34V 2396
46 Một số chính sách pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra công đoàn Lao động Hà Nội 2002 34V 2397
47 Luật công đoàn đã được sửa đổi năm 2012 Lao động Hà Nội 2012 34V 2398
48 Hoạt động của UBKT công đoàn Lao động Hà Nội 2004 34V 2399
49 Sổ tay công tác nữ công Lao động Hà Nội 2011 34V 2400
50 Hướng dẫn quy trình kiểm tra và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn Lao động Hà Nội 2012 34V 2401
51 Cẩm nang pháp luật dành cho giáo viên, học sinh và sinh viên Công an nhân dân   2007 34V 2403
52 Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành Thống kê   2006 34V 2406
53 Nghị quyết về giao dịch dân sự, về nhà ở Chính trị quốc gia Hà Nội 2006 34V 2408
54 Luật đất đai Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2409
55 Luật xây dựng Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2411
56 Tìm hiểu những quy định hướng dẫn luật doanh nghiệp TP HCM TP HCM 1999 34V 2412
57 Luật doanh nghiệp Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2413
58 Văn bản mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2415
59 Quy định mới về đảm bảo trật tự an toàn trong giao thông đường bộ Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2416
60 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1996 Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2417
61 Một số quy định của nhà nước và tổng liên đoàn về tài chính và kiểm tra tài chính lao động Hà Nội 2006 34V 2418
62 Một số văn bản mới về tiền lương Chính trị quốc gia Hà Nội 2008 34V 2419
63 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2420
64 Luật thi đua khen thưởng Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2421
65 Luật nhà ở Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2422
66 Luật khiếu nại tố cáo (đã được sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005) chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2423
67 Bộ Luật Tố tụng hình sự của nước CHXHCNVN Chính trị quốc gia TP HCM 1997 34V 2424
68 Bộ Luật dân sự cua nước CHXHCN VN Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2429
69 Bộ Luật dân sự Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2431
70 Bộ Luật Lao Động của nước CHXHCNVN Chính trị quốc gia TP HCM 1997 34V 2435
71 Bộ Luật Lao Động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012 Lao động Hà Nội 2012 34V 2436
72 Một số chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên Lao động Hà Nội 2001 34V 2438
73 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992 Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2440
74 Quy định mới về giao dịch bảo đảm Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2442
75 Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu nghị quyết Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ IX của Đảng Chính trị quốc gia Hà Nội  2001 34V 2444
76 Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết hội nghị lần thứ VII BCH TW Đảng khóa IX Chính trị quốc gia Hà Nội 2003 34V 2445
77 Pháp luật và gia đình Đà Nẵng TP HCM 1998 34V 2446
78 Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia TP HCM 2003 34V 2447
79 Sổ tay công tác soạn thảo và xử lý các văn bản quản lý nhà nước Thống kê Hà Nội 1999 34V 2448
80 Quy định pháp luật về soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ Lao động TP HCM 2006 34V 2449
81 Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản có liên quan Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2450
82 Luật giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành TP HCM TP HCM 2001 34V 2451
83 Nghị định 146/2007/NĐCP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Tổng hợp TP HCM TP HCM 2006 34V 2452
84 Nghị định 146/2007/NĐCP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Tổng hợp TP HCM TP HCM 2006 34V 2453
85 Nghị định 146/2007/NĐCP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Tổng hợp TP HCM TP HCM 2006 34V 2454
86 Tìm hiểu hiến pháp việt nam TP HCM TP HCM 2002 34V 2455
87 Học tập và làm theo pháp luật Giáo dục Ninh Bình   34V 2456
88 Những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên Lao động Hà Nội 2005 3K 2457
89 Những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên tập 3 Lao động Hà Nội 2006 3K 2457
90 Hỏi đáp về bộ luật dân sự Việt NAM TP HCM TP HCM 1996 34V 2458
91 Hỏi đáp về luật hôn nhân gia đình năm 2000 TP HCM TP HCM 1999 34V 2459
92 Tư vấn giáo dục gia đình Phụ nữ Hà Nội 2000 34V 2460
93 Thủ tục giải quyết các vụ án Hành chính TP HCM TP HCM 1998 34V 2461
94 Văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp Chính trị quốc gia Hà Nội 2000 34V 2462
95 Bộ Luật Lao Động của nước CHXHCNVN Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2463
96 Bộ Luật Lao Động của nước CHXHCNVN Chính trị quốc gia TP HCM 2002 34V 2464
97 Bộ Luật dân sự (hiện hành) Chính trị quốc gia sự thật TP HCM 2018 34V 2465
98 Bộ Luật dân sự Chính trị quốc gia sự thật TP HCM 2017 34V 2466
99 Bộ Luật Hình sự Chính trị quốc gia Bình Định 2016 34V 2467
100 Tìm hiểu những vấn đề sửa đổi trong bộ luật hình sự Việt Nam Tổng hợp Đồng Nai TP HCM 1999 34V 2469
101 Nhũng quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự Công an nhân dân TP HCM 1998 34V 2470
102 Tìm hiểu bộ luật tố tụng hình sự Việt NAM TP HCM TP HCM 1998 34V 2471
103 Các văn bản hướng dẫn Thi Hành bộ luật tố tụng hình sự TP HCM TP HCM 1998 34V 2472
104 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Chính trị quốc gia sự thật TP HCM 2017 34V 2473
105 Bộ Luật Tố tụng hình sự (hiện hành) Chính trị quốc gia sự thật TP HCM 2018 34V 2474
106 Bộ Luật hình sự của nước CHXHCN VN Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2475
107 Bộ Luật hình sự của nước CHXHCN VN Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2476
108 Hiến pháp nước CHXHCNVN Chính trị sự thật TP HCM 2016 34V 2477
109 Hiến pháp nước CHXHCNVN Chính trị sự thật TP HCM 2016 34V 2478
110 Hiến pháp nước CHXHCNVN Chính trị sự thật TP HCM 2016 34V 2479
111 Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lao động TP HCM 2007 34V 2480
112 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Lao động TP HCM 2006 34V 2481
113 Các giai đoạn pháp luật về khiếu nại tố cáo thanh tra , kiểm toán, điều tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực  Lao động Hà Nội 2006 34V 2481
114 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động Lao động TP HCM 2006 34V 2482
115 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Lao động TP HCM 2006 34V 2483
116 Giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cho HS trung học Giao thông vận tải Hà Nội   3(076) 2485
117 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật cán bộ công chức Lao động Hà Nội 2011 34V 2488
118 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường Lao động Hà nội 2009 34V 2489
119 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Lao động Hà Nội 2011 34V 2491
120 Luật công đoàn đã được sửa đổi năm 2012 Lao động Hà Nội 2012 34V 2492
121 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Lao động Hà Nội 2011 34V 2493
122 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống ma túy Lao động Hà Nội 2009 34V 2494
123 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống ma túy Lao động Hà Nội 2009 34V 2495
124 Bộ Luật Lao Động và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hiến pháp nước CHXHCNVN Lao động Hà Nội 2014 34V 2496
125 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục Lao động Hà Nội 2009 34V 2497
126 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thi đua, khen thưởng Lao động Hà Nội 2011 34V 2500
127 Tìm hiểu luật thi đua khen thưởng Lao động Hà Nội 2011 34V 2503
128 Các văn bản hướng dẫn luật thi hành công đoàn Lao động Hà Nội 2010 34V 2504
129 Tìm hiểu luật công đoàn Lao động Hà Nội 2007 34V 2505
130 Tìm hiểu luật kế toán nhà nước Lao động Hà Nội 2007 34V 2506
131 Giáo dục trật tự an toàn giao thông Hà Nội     3(076) 2507
132 Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HS THPT Giao thông vận tải Hà Nội 2016 3(076) 2512
133 Tìm hiểu luật giao thông đường bộ (2008) Lao động Hà Nội 2008 34V 2525
134 Tìm hiểu luật phí và lệ phí Lao động Hà Nội 2007 34V 2527
135 Tìm hiểu luật thi đua khen thưởng Lao động Hà Nội 2007 34V 2528
136 Tìm hiểu luật dạy nghề Lao động Hà Nội 2007 34V 2529
137 Tìm hiểu bộ luật lao động Lao động Hà Nội 2007 34V 2530
138 Tìm hiểu luật giáo dục Lao động Hà Nội 2007 34V 2531
139 Tìm hiểu luật khiếu nại, tố cáo Lao động Hà Nội 2007 34V 2532
140 Tìm hiểu luật thuế chuyển quyền sử dụng đất Lao động Hà Nội 2007 34V 2533
141 Tìm hiểu luật nhà ở Lao động Hà Nội 2007 34V 2534
142 Tìm hiểu luật nhà ở Lao động Hà Nội 2007 34V 2534
143 Tìm hiểu luật bảo hiểm xã hội Lao động Hà Nội 2007 34V 2535
144 Tìm hiểu Luật Doanh Nghiệp Lao động Hà Nội 2007 34V 2536
145 Tìm hiểu về việc xử lý vi phạm hành chính Lao động Hà Nội  2007 34V 2537
146 luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chính trị quốc gia Hà Nội 2003 34V 2538
147 Tìm hiểu luật ngân sách nhà nước Lao động Hà Nội 2007 34V 2538
148 Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường Lao động Hà Nội 2007 34V 2540
149 Quyền trẻ em    Hà Nội 2006 34V 2541
150 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục Tổng hợp TP HCM TP HCM 2010 34V 2543
151 Học tập và làm theo pháp luật Giáo dục Hà Nam 2002 34V 2544
152 Tìm hiểu luật thuế thu nhập các nhân Tổng hợp TP HCM TP HCM 2007 34V 2546
153 Em học và thực hành kỹ năng an toàn giao thông Hồng Đức Hà Nội 2017 3(076) 2548
154 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng Tư pháp TP HCM 2006 34V 2548
155 Em học và thực hành kỹ năng an toàn giao thông Hồng Đức Hà Nội 2017 3(076) 2549
156 Học tập và làm theo pháp luật Giáo dục Ninh Bình   34V 2549
157 Em học và thực hành kỹ năng an toàn giao thông Hồng Đức Hà Nội 2017 3(076) 2550
158 Học tập và làm theo pháp luật Giáo dục Ninh Bình   34V 2550
159 Em học và thực hành kỹ năng an toàn giao thông Hồng Đức Hà Nội 2017 3(076) 2551
160 Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh tại ĐH ĐB Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 8 Bình Dương Bình Dương   34V 2551
161 Hướng dẫn tham gia giao thông cấp THCS - THPT Văn hóa dân tộc Hà Nội 2016 3(076) 2552
162 Quyền trẻ em   Hà Nội 2006 34V 2552
163 Hướng dẫn tham gia giao thông cấp THCS - THPT Văn hóa dân tộc Hà Nội 2016 3(076) 2553
164 Kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở VN hiện nay Tư pháp Hà Nội 2005 34V 2553
165 Hướng dẫn tham gia giao thông cấp THCS - THPT Văn hóa dân tộc Hà Nội 2016 3(076) 2554
166 Tìm hiểu luật bình đẳng giới Tổng hợp TP HCM TP HCM 2006 34V 2554
167 Hướng dẫn tham gia giao thông cấp THCS - THPT Văn hóa dân tộc Hà Nội 2016 3(076) 2555
168 Tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình Tổng hợp TP HCM TP HCM 2007 34V 2555
169 Luật phòng chống nhiễm vi rút và luật phòng chống ma túy Chính trị quốc gia Hà Nội   34V 2556
170 kỹ năng quản lý lóp học hiệu quả ĐHQG Hà Nội   2012 34V 2557
171 Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục Giáo dục Hà Giang 1999 3(083) 2558
172 Kiến tập và thực tập sư phạm Giáo dục Hà Giang 1999 34V 2559
173 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Giáo dục   1999 34V 2560
174 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội VN Giáo dục Sơn La 2000 3(083) 2561
175 Hoạt động dạy học ở trường THCS Giáo dục Hải Phòng 2000 3(083) 2562
176 Dân số, môi trường, tài nguyên Giáo dục Hà Nội 2000 3(083) 2563
177 Giáo dục pháp luật về trật tự ATGT Giáo dục   2001 34V 2564
178 Tìm hiểu luật hóa chất Tổng hợp TP HCM TP HCM 2007 34V 2569
179 Quyền trẻ em   Hà Nội 2006 34V 2570
180 Tìm hiểu các ngành luật VN TP HCM TP HCM 2002 34V 2571
181 Pháp luật học đại cương Giáo dục Bắc Giang 1999 34V 2572
182 Luật phòng chống tham nhũng và các tội phạm về chức vụ, tham nhũng Chính trị quốc gia TP HCM 2005 34V 2573
183 Luật giao thông đường bộ xử phạt vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành TP HCM TP HCM   34V 2574
184 Văn bản mới về thi đua khen thưởng Chính trị quốc gia Hà Nội 2005 34V 2575
185 Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề tư pháp, bảo vệ môi trường… Chính trị quốc gia Hà Nội 2006 34V 2576
186 Quy định mới về quốc phòng toàn dân Chính trị quốc gia Hà Nội 2006 34V 2577
187 Quy định mới hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng chính trị quốc gia Hà Nội 2006 34V 2578
188 Quy định mới về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2579
189 Luật hôn nhân gia đình Chính trị quốc gia TP HCM 2016 34V 2580
190 Luật trợ giúp pháp lý Chính trị quốc gia Hà Nội 2006 34V 2581
191 Nghị định của chính phủ ban hành điều lệ của bảo hiểm y tế Chính trị quốc gia TP HCM 1998 34V 2582
192 Luật thống kê Chính trị quốc gia Hà Nội 2003 34V 2584
193 Luật khiếu nại tố cáo chính trị quốc gia TP HCM 1998 34V 2585
194 Luật kế toán Chính trị quốc gia Hà Nội 2008 34V 2588
195 Pháp lệnh kiểm soát viên viện kiểm soát nhân dân Chính trị quốc gia Hà Nội 2002 34V 2589
196 Luật thanh niên Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2590
197 Luật giáo dục Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2593
198 Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2598
199 Luật đặc xá Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2599
200 Luật công an nhân dân Chính trị quốc gia TP HCM 2006 34V 2600
201 Luật dạy nghề Lao động xã hội TP HCM 2006 34V 2601
202 Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước CHXHCNVN Lao động xã hội Hà Nội 2006 34V 2602
203 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm Lao động xã hội TP HCM 2007 34V 2603
204 Luật thuế thu nhập cá nhân Chính trị quốc gia Hà Nội 2007 34V 2604
205 Luật cư trú Chính trị quốc gia TP HCM 2007 34V 2605
206 Luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành Chính trị quốc gia Hà Nội 1997 34V 2611
207 Luật khuyến khích đầu tư trong nước Chính trị quốc gia TP HCM 2000 34V 2617
208 Luật đầu tư nước ngoài tại VN Chính trị quốc gia TP HCM 2000 34V 2618
209 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Chính trị quốc gia TP HCM 1998 34V 2619
210 luật bầu cử đại biểu HĐND Thống kê Hà Nội 2003 34V 2621
211 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất Chính trị quốc gia Hà Nội 1999 34V 2622
212 Luật nghĩa vụ quân sự Chính trị quốc gia Hà Nội 1997 34V 2624
213 Giáo dục đạo đức liêm chính cho HS THPT Hà Nội   2017 34V 2624
214 Luật nghĩa vụ quân sự Chính trị quốc gia Hà Nội 1997 34V 2625
215 Luật phòng, chống ma túy Chính trị quốc gia TP HCM 2001 34V 2627
216 Hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Thanh niên   1997 34V 2628
217 Một số vấn đề về đổi mới chương trình và SGK GD phổ thông Hà Nội Hà Nội 2015 3(083) 2628
218 Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp VN Chính trị quốc gia   2005 34V 2629
219 Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, quốc hội khóa XI Chính trị quốc gia Hà Nội 2004 34V 2629
220 Luật giáo dục Chính trị quốc gia TP HCM 1999 34V 2630
221 Điều lệ trường trung học Giáo dục   2000 34V 2633
222 Pháp lệnh động viên công nghiệp Chính trị quốc gia Hà Nội 2003 34V 2634
223 Pháp lệnh động viên công nghiệp CTQG sự thật Hà Nội 2003 34V 2634
224 luật tổ chức quốc hội Chính trị quốc gia TP HCM 2001 34V 2635
225 Luật phổ cập GD tiểu học - Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Pháp lý TP HCM 1991 34V 2636
226 Luật bảo vệ môi trường Chính trị quốc gia Hà Nội 1999 34V 2637
227 các quy định hiện hành về tổ chức tòa án nhân dân Chính trị quốc gia Hà Nội 2003 34V 2640
228 Luật phòng, chống ma túy Chính trị quốc gia TP HCM 2001 34V 2641
229 Pháp luật, giảng dạy và giáo dục pháp luật ở trường THCS Giáo dục   1996 34V 2642
230 Pháp luật, giảng dạy và giáo dục pháp luật ở trường THCS Giáo dục   1996 34V 2643
231 Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 2 Giáo dục VN Hà Nội 2011 34V 2644
232 Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 1 Giáo dục VN Hà Nội 2011 34V 2647
233 Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 5 Giáo dục VN Hà Nội 2012 34V 2648
234 Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 4 Giáo dục VN Hà Nội 2011 34V 2650
235 Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 3 Giáo dục VN Hà Nội 2011 34V 2652
236 Hỏi đáp về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Thống kê Hà Nội 2004 34V 2654
237 tài liệu hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính Sông Bé Bình Dương 1995 34V 2659
238 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Chính trị quốc gia     34V 2660
239 Luật lệ giao thông đường bộ Giao thông vận tải Hà Nội 1998 34V 2668
240 Luật công đoàn Liên đoàn LĐ TP HCM   1990 34V 2669
241 Luật bình đẳng giới Chính trị quốc gia Hà Nội 2006 34V 2684
242 Quản lí nhà nước về giáo dục Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2736
243 Sơ lược lịch sử giáo dục VN và một số nước trên thế giới Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2737
244 Sơ lược lịch sử giáo dục VN và một số nước trên thế giới Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2738
245 Điều hành các hoạt động trong trường học Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2739
246 Sơ lược lịch sử giáo dục VN và một số nước trên thế giới Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2740
247 Giám sát đánh giá trong trường học Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2740
248 Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính Hà Nội 1995 3(083) 2741
249 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính Hà Nội   3(083) 2742
250 Hội thảo khoa học vị thế văn hóa văn hóa dân tộc trong GD đại học NXB trẻ TP HCM 2009 3(083) 2743
251 Dạy và học tích cực, một số phương pháp và kỹ thuật dạy học ĐH Sư phạm   2010 3(083) 2745
252 Hướng dẫn mới nhất nghiệp vụ công tác quản lý tổ chức dành cho cán bộ làm công tác quản lý tổ chức ngành GDĐT Văn hóa thông tin   2008 3(083) 2749
253 Cẩm nang quản lý tài chính của kế toán trường đơn vị hành chính sự nghiệp Thống kê     3(083) 2750
254 Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Thống kê TP HCM 1999 3(083) 2751
255 Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, xây dựng trường học an toàn và phòng trách tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục Thông tin và truyền thông  Hà Nội 2012 3(083) 2752
256 Giáo dục VN 1945 - 2005 Chính trị quốc gia Hà Nội 2004 3(083) 2753
257 Những quy định mới nhất về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà giáo, nhà quản lý cán bộ công chức trong ngành giáo dục đào tạo Lao động Hà Nội 2011 3(083) 2754
258 Thương mại Việt Mỹ TP HCM TP HCM   3(083) 2755
259 Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp, trợ cấp, quản lý lao động tiền lương Thống kê Hà Nội 2004 3(083) 2756
260 Tài liệu tập huấn công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em Giáo dục Hà Nội 2007 3(083) 2757
261 Sổ tay cán bộ công đoàn cơ sở Lao động TP HCM 2010 3(083) 2758
262 Sổ tay nghiệp vụ văn phòng Thống kê Hà Nội 2001 3(083) 2759
263 45 tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục ĐH Sư phạm Hà Nội 2009 3(083) 2762
264 45 tình huống trong thực tiễn quản lý giáo dục ĐH Sư phạm Hà Nội 2009 3(083) 2763
265 Giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông - tập 3 TP HCM TP HCM 2010 3(083) 2764
266 Giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông - tập 2 TP HCM TP HCM 2010 3(083) 2765
267 Giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông - tập 1 TP HCM TP HCM 2010 3(083) 2766
268 Kiểm tra và đánh giá thành quả học tập của học sinh bằng trắc nghiệm khách quan Giáo dục TP HCM 2004 3(083) 2767
269 Triết học thế giới nên biết Lao động xã hội TP HCM 2006 3(083) 2768
270 Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập Tổng hợp TP HCM TP HCM 2011 3(083) 2769
271 Suy nghĩ về giáo dục truyền thống và hiện đại NXB trẻ TP HCM 2003 37V 2770
272 Giáo dục học đại cương Giáo dục Hà Nội 2000 37V 2771
273 Triết học giáo dục VN ĐH Sư phạm Hà Nội 2013 37V 2772
274 Hoạt động giáo dục ở trường THCS Giáo dục Hưng Yên 2000 37V 2773
275 Văn hóa gia đình Thanh niên TP HCM 2003 3(083) 2778
276 Giáo dục Gia Đình Giáo dục Hà Giang 1999 3(083) 2781
277 Giáo dục gia đình Giáo dục Hà Tây 1999 3(083) 2782
278 Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn Giáo dục   1998 3(083) 2783
279 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Giáo dục Hà Nội 2000 3(083) 2784
280 Giao tiếp sư phạm Giáo dục Hải Phòng 2000 3(083) 2785
281 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Tài chính   2005 3(083) 2786
282 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thực hiện Tài chính Hà Nôị 2017 3(083) 2787
283 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn Lao động   2011 3(083) 2788
284 Sơ lược lịch sử giáo dục VN và một số nước trên thế giới Hà Nội Hà Nội 2009 3(083) 2789
285 Tuyển tập tâm lý học  Giáo dục Hà Nội 2002 3(083) 2790
286 Tuyển tập tâm lý học  Giáo dục Hà Nội 2002 3(083) 2791
287 Triết học phương đông - đạo KHXH TP HCM 1996 3(083) 2792
288 Triết học phương đông - lý KHXH TP HCM 1997 3(083) 2793
289 Triết học phương đông - tâm KHXH TP HCM 1998 3(083) 2794
290 Tâm lí học đại cương Giáo dục Hà Nội 2000 3(083) 2795
291 Bộ luật hình sự hiện hành sửa đổi bổ sung 2017 CTQG sự thật Hà Nội 2018 34v 4288
292 Luật trẻ em hiện hành sủa đổi năm 2018 CTQG sự thật Hà Nội 2019 34V 7435
293 Luật trẻ em hiện hành sủa đổi năm 2019 CTQG sự thật Hà Nội 2019 34V 7436
294 Luật trẻ em hiện hành sủa đổi năm 2020 CTQG sự thật Hà Nội 2019 34V 7437
295 Luật bảo vệ môi trường hiện hành CTQG sự thật Hà Nội 2018 34V 7441
296 Văn kiện đại hội Công đoàn VN lần thứ 9 Lao động Hà Nội 2003 3K V1  
297 Học và làm theo pháp luật (hỏi- đáp) Giáo Dục Hà Nội 2001 34V  
298 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng , luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tư pháp Hà Nội 2007 34V  

Tin khác