Về việc tiêm vắc xin phòng covid 19 cho học sinh trường THPT Nguyễn Trãi

18:23 16/08/2022

 

- Thời gian tiêm: từ 7h30 - 16h30 ngày 18/8/2022.

- Địa điểm: Trạm Y tế phường Lái Thiêu.

- Đối tượng: toàn thể học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (năm học 2022 - 2023) bao gồm: học sinh chưa tiêm mũi 2, học sinh đã tiêm mũi 2 đủ 5 tháng trở lên, học sinh 18 tuổi đã tiêm mũi 3 đủ 3 tháng trở lên. 

- Loại vắc xin tiêm: Pfizer.

- Điều kiện tiêm: có Phiếu cam kết của phụ huynh;  Bảng kiểm trước tiêm vacxin phòng covid 19 cho trẻ em; Phiếu xác nhận đã tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3.

- Chia giờ tiêm:

Sáng:

     + 7h30- 8h00: 12A1 - 12A2 - 12A3

     + 8h00 – 8h30: 12A4 - 12A5 - 12A6

     + 8h30 - 9h00: 12A7 - 12A8 - 12A9

     + 9h00 - 9h30: 12A10 - 12A11 - 12A12

     + 9h30 - 10h00: 12A13 - 12A14 - 12A15

     + 10h00 - 10h30: 11A1 - 11A2 - 11A3

     + 10h30 - 11h00: 11A4 - 11A5 - 11A6.

Chiều

     + 13h30 - 14h00: 11A7 - 11A8 - 11A9

     + 14h00 - 14h30: 11A10 - 11A11 - 11A12

     + 14h30 - 15h00: 10A1 - 10A2 - 10A3

     + 15h00 - 15h30: 10A4 - 10A5 - 10A6

     + 15h30 - 16h00: 10A7 - 10A8 - 10A9

    + 16h00 - 16h30: 10A10 - 10A11 - 10A12 - 10A13.

* Lưu ý:

- Học sinh phải ăn no trước khi tiêm

- Học sinh có mặt trước giờ tiêm 15 phút;

- Học sinh khi đi tiêm mặc đồng phục thể dục của trường hoặc trang phục  lịch sự tay ngắn;

- Học sinh mang theo CMND/ CCCD (nếu có), viết, nước uống; Phiếu cam kết của phụ huynh;  Bảng kiểm trước tiêm vacxin phòng covid 19 cho trẻ em; Phiếu xác nhận đã tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3.

- Phụ huynh có thể  ký giấy cam kết và điền Bảng kiểm trước tiêm vacxin  ở nhà sau đó đưa học sinh mang theo khi đi tiêm;

- Phụ huynh, học sinh đều phải tuân thủ 5K.

- Nếu học sinh đến thời hạn tiêm mũi 2, mũi 3, mũi 4 mà không tiêm thì phụ huynh làm một “Bản Trình bày lý do chưa tiêm” gửi Hiệu trưởng với những nội dung chính: giải thích lý do tại sao chưa tiêm, khi nào sẽ tiêm và cam kết sẽ tiêm đúng thời hạn đã cam kết.

- Nếu phụ huynh không đi cùng với con mình đến điểm tiêm thì in mẫu Phiếu đồng ý tiêm, ký tên và đưa cho học sinh đi tiêm.

                                                                                             Thuận An, ngày 16 tháng 8 năm 2022

                                                                                                                 BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                                        

 


Tin khác