Về việc Lao động vệ sinh lớp học, Test nhanh covid 19 cho học sinh, giáo viên dạy khối 12

17:29 27/11/2021

- Thời gian: từ 7h30 - 11h30 ngày 28/11/2021.

- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Trãi.

- Thành phần: toàn thể học sinh 12, đội tình nguyện, Tổ An toàn covid  và  giáo viên dạy khối 12 Trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2021 – 2022.

Cụ thể:

* Test Covid

- Thời gian: từ 7h30 - 9h30.

- Địa điểm: sân trường (HS xếp hàng theo địa điểm quy định).

- GVCN, GV thuộc tổ An toàn Covid, đội tình nguyện có mặt lúc 7g15, giáo viên dạy lớp có thể có mặt lúc 8g30

- Ổn định trật tự: Đoàn trường.

* Lao động vệ sinh lớp học

- Thời gian: sau khi lớp test  nhanh Covid xong.

- Địa điểm: phòng học của lớp.

- Thành phần: toàn thể học sinh 12 và  giáo viên chủ nhiệm khối 12.

- Nhiệm vụ: vê sinh quạt, bảng, bàn, ghế, sàn, cửa kiếng, hành lang, lan can…

- GVCN phân công học sinh đem dụng cụ lao động: chổi, khăn lau, dụng cụ lau nhà…

- Kiểm tra: Đoàn trường.

* Tập huấn test Covid

- Thời gian: sau khi các lớp lao động xong

- Địa điểm: phòng hội đồng.

- Thành phần: Tổ an toàn Covid và toàn thể giáo viên dạy khối 12.